Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Централен депозитар" създаде електронна платформа за провеждане на общи събрания

Платформата има за цел да намали административната тежест върху публичните компании, коментира Васил Големански, изпълнителен директор на "Централен депозитар".

"Централен депозитар" създаде Eлектронна платформа за провеждане на общи събрания (ЕПОС), съобщиха от дружеството. Тя предоставя качествено нови възможности за публичните компании, като ползволява всички дейности, свързани с организацията, генерирането на акционерната/облигационерната книга и провеждането на общи събрания да стават по електронен път. Събранията могат да бъдат изцяло електронни, или хибридни - комбинация между електронно участие и физическо присъствие на мястото на провеждане на събирането на притежателите на ценни книжа. Ползите за акционерите/облигационерите на дружествата са във възможностите за предварително гласуване, определяне на пълномощник, включително и онлайн участие в общите събрания, като не се изключва и физическо присъствие. Eлектронната платформа за провеждане на общи събрания предоставя автоматизирано изчисляване на резултатите от гласуванията по време на събранията, както и получаване на статистическа информация, включително и предварителен вариант на Протокол с основните реквизити. Това пести време при организацията, улеснява компаниите при следване на административните процедури и законодателни изисквания по отношение на общите събрания.

Сред най-важните предимства на ЕПОС е възможността за проверка на легитимния акционерен състав в дадена компания, тъй като само "Централен депозитар" като регистър поддържа актуална база на акционерите в публичните дружества.

"Новата електронна платформа на "Централен депозитар" е сред най-иновационните системи предвид факта, че едновременно съобразява всички изисквания по българското законодателство и отговаря на европейските стандарти за провеждане на общи събрания. ЕПОС има за цел да намали административната тежест върху публичните компании и да им позволи най-ефективно да се фокусират върху основната си дейност", коментира Васил Големански, изпълнителен директор на "Централен депозитар".

Eлектронната платформа за провеждане на общи събрания е предназначена за провеждане на общи събрания на публични компании, като и непублични дружества, които могат да се възползват от нейните функционалности. Достъпът до платформата става чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) и потребителят може да я използва по няколко начина, като: дружество, което организира общото събрание, акционер в дружеството или определен от него пълномощник и администратор на събранието. ЕПОС се поддържа на два езика - български и английски, което позволява участието и на чуждестранни акционери в общите събрания чрез платформата.

Eлектронната платформа за провеждане на общи събрания е достъпна на сайта на "Централен депозитар": от началната страница чрез избор на бутон "Вход към електронна платформа за общи събрания" или от линк: http://epos.csd-bg.bg

"Централен депозитар" АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа. Акционери в дружеството са Министерство на финансите, големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във