Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Централен депозитар" публикува данни за свободно търгуемите акции на публичните дружества

В стремежа си да предоставя надеждна и навременна информация на инвестиционната общност в страната ни, "Централен депозитар" започва да публикува на ежедневна база статистика за фрий-флоут (броя на свободно търгуваните акции) на публичните дружества.

"Убедени сме, че достоверната и своевременно предоставена информация е от ключово значение при вземането на правилни инвестиционни решения", коментира Васил Големански, изпълнителен директор на "Централен депозитар". "Затова и следваме последователно своята политика за осигуряване на публични услуги, които да подпомагат развитието на устойчив капиталов пазар в България."

Статистиката съдържа данни за размера на емитента, емисията, броя на регистрираните финансови инструменти от тази емисия, фрий флоута и броя на акционерите.

Информацията е достъпна на интернет страницата на "Централен депозитар", в меню "Статистика", раздел "Фрий флоут".

"Централен депозитар" АД е единствената организация в България, която осъществява сетълмент (прехвърлянето на средства по разплащателните сметки на участниците в сделките) на безналични ценни книжа. Акционери на депозитаря са Министерство на финансите, големите търговски банки и инвестиционните посредници в България, участващи активно на пазара за ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във