Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Цените се увеличиха предпразнично

Стабилните държавни ценни книжа повишиха цените си, въпреки слабите икономически данни и нерадостните перспективи за близкото бъдеще на водещите световни икономики. Тук е мястото да напомним, че макар инвестиционният ни рейтинг, присъден ни от световноизвестните рейтингови агенции, да не е особено висок, държавните ни облигации се ползват с голямо доверие сред инвеститорите. Това е основната причина цената им да се повиши, в резултат на което се понижи доходността им.


При цена 109 евро за 100 евро номинал се търгува вече най-новата ни еврооблигационна емисия с падеж през юли 2017 година. За сравнение - цената на тези книжа преди седмица беше 108.85 евро за 100 евро номинал. Годишната възвръщаемост от тях сега е 2.16% на годишна база срещу 2.2% в предишния период.


Доходността и на доларово деноминираните ни глобални облигации, търгувани също на международните пазари, се понижи, достигайки 1.3% на годишна база, срещу 1.35% годишно, колкото беше преди седем дни. Цената й в момента е 114.30 долара за 100 номинал. Нека да припомня, че падежът й е само след две години и това е основната причина цената й да се понижава по естествен начин при относително запазване нивата на възвръщаемост.


Деноминираната ни в евро глобална еврооблигация с падеж 15 януари 2013 г. вече може да се купи при 100.74 евро за 100 номинал. Цената й също намалява заради падежа й след месец и половина, но това не дава отражение върху доходността, която е на отрицателна територия -0.2 процента.


Цената и на търгуваните на вътрешния пазар левово деноминирани ценни книжа се повиши, а доходността им съответно се понижи. У нас на междубанковия вторичен пазар можеше да се придобият книжа с падеж след 10 години при доходност от 3.35% на годишна база, а вървяха при 3.45% преди седмица.


Цената на деноминираните ни в левове книжа ще се повишава и заради факта, че до началото на следващата календарна година не се предвижда Министерството на финансите да пласира на първичния пазар нови количества от левови книжа.


На 10 декември ще се проведе последният за тази година аукцион за продажба на ДЦК. Емисията обаче е деноминирана в евро. Тогава ще бъдат предложени за реализация книжа с номинал 35 млн. евро от емисия с падеж януари 2019 година. Това ще е пети пореден за годината аукцион, чрез който ще се продават книжа от нея. Точно преди месец на последния аукцион те достигнаха средна продажна цена от 111.3 евро за 100 евро номинал, осигуряваща им доходност от 2.51% на годишна база.


Средната стойност на индекса ЛЕОНИЯ за месец ноември се установи на 0.03% на годишна база. Това е и новата стойност на основния лихвен процент, обявяван от Българската народна банка. Той е в сила от началото на декември.


Едноседмичните депозити се договаряха при 0.1% годишно, а едномесечните - при 0.15% на годишна база. Среднодневните обеми на междубанковия паричен пазар у нас се понижиха до 200 млн. лв. преди началото на новия едномесечен регулационен период за минималните резерви, стартиращ от 4 декември. Наличието на много свободни левови средства в банковата ни система, както и ниските лихви в еврозоната са основните причини за ниските лихви и у нас. Засега не се очертава скорошно раздвижване на международните парични пазари, което със сигурност означава, че и у нас трябва да се приготвим лихвите да останат продължително на тези исторически ниски лихвени равнища.


До края на следващата седмица ще трябва да са преведени дължимите от фирмите ежемесечни вноски по акцизи, ДДС и данък печалба. Общо близо 1 млрд. лв. се преливат от банковата система към хазната по тези пера. Не вярвам обаче това да окаже каквото и да е влияние върху лихвените проценти по междубанковите депозити заради прекомерната левова ликвидност на системата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във