Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Цените остават без промяна през декември

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2013 г. е на същото равнище както предходния месец, показват данните на Националния статистически институт.

Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 1.4%, докато в преработващата промишленост и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0.8%, и при производството на тютюневи изделия - с 0.7%, а намаление е отчетено при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0.5%, и при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2013 г. спада с 2.8% в сравнение със същия месец на 2012 година. Цените намаляват в добивната промишленост - с 12.1%, в преработващата промишленост - с 0.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо декември 2012 г. е отчетено при производството на основни метали - с 6.0%, при производството на химични продукти - с 5.6%, и при производството на хранителни продукти - с 4.2%. Увеличение на цените се наблюдава при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 8.0%, при производството на тютюневи изделия - с 4.2%, при производството на облекло и при производството на лекарствени вещества и продукти - с по 2.5%.

Общият индекс на цените на производител през декември 2013 г. намалява с 0.2% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 3.2%, и в преработващата промишленост - с 0.1%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение. По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 1.6%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.2%, при производството на облекло и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с по 0.5%.

Общият индекс на цените на производител през декември 2013 г. спада с 2.9% в сравнение със същия месец на 2012 година.

В преработващата промишленост намалението на цените на производител е с 1.3% спрямо декември 2012 година. По-съществено намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 10.0%, при производството на хранителни продукти - с 3.8%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 2.6%, а увеличение е регистрирано при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 2.1%, при производството на облекло - с 2.0%, и при производството на тютюневи изделия - с 1.8%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във