Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЦЕНИТЕ НА НЕФТА ВЕЧЕ СА ПО-СТРЯСКАЩИ ОТ БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ

Банкери и финансови надзорници от целия свят се безпокоят все по-силно от мощния ценови ръст на суровините и от риска на нефтените котировки да се сринат. Те вече класират тези опасности преди измамите и настъплението на хеджинговите фондове. Това са изводите от публикуваното на 28 юни проучване на Центъра за изучаване на финансовите иновации. Те се базират на отговорите на 468 банкери, експертите от регулаторните органи и други участници във финансовата система от 60 държави.
Прекаленият контрол продължава да е начело сред рисковете, пред които е изправена финансовата общност, защото изпълнението на новите предписания и наредби изисква доста пари и време. Тук най-силни са оплакванията на европейските финансови институции. Следват кредитният риск и търговията с деривативи. Непосредствено след тях - на четвърто място, идват сделките с борсови стоки и суровини, които в предишното подреждане са били чак на 14-та позиция. Измамите пък са изпаднали от шесто на 11-о място.
Търговията с деривативи, свързани с борсови стоки и със суровини, са били една от най-доходоносните области на дейност на големите инвестиционни банки през последните години, сочи проучването. Сделките са били стимулирани от растящите цени на тези пазари и от големия брой инвеститори, които са искали да се включат в екшъна. Но последвалият рязък спад на котировките на медта предизвика усилени клюки (все още недоказани), че някои банки са понесли тежки търговски загуби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във