Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЦЕНИТЕ НА ЕВРООБЛИГАЦИИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЛИНЕЯТ

Предлагането варираше около 101.30 евро. Това повишение на дохода по българските еврооблигации е повлияно от общото покачване доходността на книжата в еврозоната, а не поради отдръпване на инвеститорите от българските книжа. Очакваме през следващата седмица цените да спаднат още с около 0.25 базисни пункта.Все още няма яснота дали ще се предложи нова емисия български еврооблигации. Засега пазарните играчи очакват, че Министерството на финансите ще емитира такива книжа през първото полугодие на годината. През изминалата седмица не бяха сключени сделки с облигации на община София.На фондовото тържище станаха сделки с ипотечните облигации на Първа инвестиционна банка в размер на 167 000 евро при доход между 7.40 и 7.80 процента. Определено доста по-високите му стойности в сравнение с дохода, който носят държавните ценни книжа, привлича инвеститорите.През изминалата седмица станаха сделки със ЗУНК - облигации за 3 320 000 щ. долара. Въпрекия по-големия обем на размяната цената, на която се предлагаха ЗУНК-облигациите, остана непромена - 80.25-80.50 за 100 долара номинал. Както се очакваше, засега няма подадени заявления за превалутиране на ЗУНК облигациите, тъй като при зададените параметри от съществено значение ще бъде курсът, по който ще се извърши превалутирането, а той ще бъде приблизително известен в края на следващата седмица. Дотогава очакваме слаба търговия със ЗУНК-облигации. За разлика от еврооблигациите, цените на българските облигации по външния дълг отново тръгнаха нагоре. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха на нива 86.50-87.50, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 86.75-87.75, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 89.00-90.00. Това покачване се дължи предимно на общото покачване на пазара на брейди облигации. През следващата седмица се очакв брейди книжата да останат на тези високи равнища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във