Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Цените на акциите се успокоиха

Д-р Александър Апостолов*

Портфолио мениджър

"Юг Маркет фонд мениджмънт"

 

Индексите на "Българска фондова борса" АД отчетоха слаби повишения през изминалата седмица. Бенчмаркът на сините чипове SOFIX се търгува на нива около 582 пункта, като повишението при него беше най-голямо (+1.39%) за седмица. По-широкият показател BGBX40 се повиши за периода с 1.18%  - до около 116 пункта. Секторният BGREIT се придвижи в посока нагоре с минималните 0.31% до около 120 пункта, а равнопретегленият BGTR30 добави още 0.58% до 503 пункта.

Ключовите новини от българската борса през изминалата седмица традиционно не са много и  сред по-интересните от тях може да се отбележи най-вече решението на съвета на директорите на "ЕМКА" АД, с което се предлага увеличение на дивидента до 8.4 ст. на акция. Общото събрание ще решава  това на свиканото на 16 май заседание на акционерите. Предложеният дивидент е с цели 14% ръст на годишна база, след като за 2017 г. сумата беше по 7.3684 ст. на акция. Припомняме, че преди това дивидентите бяха съответно 5.263 ст. за 2016 г., 4.21 ст. за 2015 г. и по 4.2105 ст. за 2014-а и 2013 година. Разпределена е и печалбата за 2012 г., като всеки акционер получи по 0.03 лв. за ценна книга. Печалбата на "ЕМКА" за 2018 г. е в размер на 3.52 млн. лв., като за акционерите са предложени 1.83 млн. лв., или 52% от печалбата. Останалата част от печалбата ще бъде отнесена в неразпределена печалба и фонд "Резервен".  В същото време акциите на "ЕМКА" АД поевтиняват с 14.94% в последните дванадесет месеца до 2.62 лв. за акция  при 56.85 млн. лв. пазарна капитализация.

Съветът на директорите на "Кораборемонтен завод Одесос" АД предлага запазването на размера на дивидента въпреки намалението на нетната печалба на компанията с впечатляващите 49.5% на годишна база до близо 1.24 млн. лв. за миналата година. Общата сума, която се предвижда да се разпредели като дивидент, е 2.35 млн. лв., като за него ще се ползва и неразпределена печалба от минали години, която е в размер на общо 44.1 млн. лева. Акциите на компанията поевтиняват с повече от 8% за последните дванадесет месеца месеца до 77.5 лв. за акция  при 45.6 млн. лв. пазарна капитализация.

На фона на ентусиазма на някои компании, включително и за показване на дивидентна доходност при недотам добре представящи се индекси на БФБ, SOFIX не  успя да реализира своя потенциал, като изпусна положителния импулс в глобален план и бе единственият губещ измерител от началото на годината в Централна и Източна Европа. За първото тримесечие водещият индекс изтри 1.78% от стойността си, като приключи март на равнище от 583.87 пункта. Периодът беше ключов за бенчмарка, тъй като тогава се случи пролетното му ребалансиране. Смениха се три компании от състава му - в него влязоха съответно "Градус", "Индустриален холдинг България" и "Доверие Обединен холдинг", а напуснаха "Албена", "Монбат" и "Трейс Груп холд". От пазарите в региона най-впечатляващо представяне показаха фондовите борси на Босна и Херцеговина, Гърция и Румъния със съответно повишение на водещите показатели с 26.73, 17.62 и 9.63 на сто.

 

*Авторът е финансист, защитил е докторска степен (PhD Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Представеният от него анализ е резюме на новините от изминалата седмица и е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както авторът, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във