Банкеръ Daily

Пари и пазари

Цената на земеделската земя се повишава

През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 761 лв., което е с 4 на сто повече в сравнение с 2015 година, съобщи Националният статистически институт.

Спрямо предходната година през 2016 г. увеличение е отчетено в цената на всички категории земя по начин на използване. Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 19.4 на сто, на овощните насаждения - с 11.3 на сто, на лозята - с 9.1 на сто, и на нивите - с 1.2 на сто.

През 2016 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1157 лв. на декар, където е отчетено и най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година - с 11.3 на сто.

През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 44 лв., което е с 4.8 на сто повече спрямо 2015 година. Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 28.1 на сто. От наблюдаваните категории земя понижение на цената се наблюдава при постоянно затревените площи - с 16.7 на сто, и при лозята - с 13.9 на сто.

През 2016 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 64 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, с изключение на Южния централен район, където е отчетено намаление с 3.7 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във