Банкеръ Daily

Пари и пазари

Цената на горивото увеличава разходите на "Параходство Българско речно плаване“

Дунав е реката, която протича през най-много държави в света – десет (Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна).

Река Дунав дава възможност за свързване на българските фирми с всички 10 страни по поречието й. Логично е ковид пандемията в последните дванадесет месеца да оказва влияние и върху търговската дейност по този маршрут.

От "Параходство Българско речно плаване“ АД отбелязват, че през първото тримесечие на 2021 г. не са оказали негативно влияние върху резултатите на дружеството. Русенската фирма извършва международна транспортна дейност на товари по река Дунав и като такава, дейността му е в зависимост от рисковете на международния фрахтови пазар. В частност рисковете за дейността на дружеството, могат да се разделят на две групи.

Към обективните фактори спадат природните. Безспорно основният фактор за тази дейност е нивото на река Дунав, както и атмосферните условия през периода - валежи (количество, месечно и сезонно разпределение, продължителност и интензитет) и температура. Нивото на реката влияе пряко както върху количеството товар на съдовете, така и върху скоростта на конвоите. И двете крайности - критично ниско и критично високо ниво на реката са изключително проблематични за корабоплаването, тъй като в резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите, а приходите рязко намаляват. През по-голямата част от периода на първото тримесечие се наблюдава критичен спад в приходите от продажби на фирмата. Независимо, че високото ниво на реката позволява почти 100% използване на товароподемността на съдовете, то има и негативен ефект, изразяващ се в нарастване разхода на гориво за превоз на единица товар, като резултат от съпротивлението на силното течение, което срещат корабите при движение срещу течението. Заради по-силното течение намалява и скоростта на превоза на товари.

Друга група са финансовите фактори. През 2021 година основният фактор за приходите ще продължава да бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на среден и долен Дунав. Съществуват и инфлационния и пазарния риск. Единственият елемент от разходите на дружеството, който е подложен най-силно на влиянието на външите пазарни фактори, е цената на горивото. Тя е силно променлива величина и може да се предвиди най-много за месец напред на база информацията, получавана от борсовите котировки и фючърсни сделки.

От фирмата съобщават, че коронавируса все още няма пряко влияние върху дейността й. Но заедно с това допълват, че въздействието на карантнините мерки и ограниченията може да имат негативен ефект върху дейността на дружеството. Заради неяснотата около продължителността на мерките, измененията им и другите действия във връзка с пандемията е трудно да се направи оценка на риска. 

През първото тримесечие приходите от продажби се увеличават до 2.55 млн. лв. при 2.16 млн. лв. преди година. Те са от осъществена международна - от и до пристанища на крайбрежните страни и крайбрежна по българско речни портове, транспортна дейност. 

По отношение на разходите се отбелязва, че харчовете  за външни услуги и за персонала са нараснали между януари и март.  Параходството завършва първото тримесечие с печалба от 105 хил. лева, но тя е по-ниска в сравнение със същия период на 2020-а. Съответно и печалбата на една акция намалява и в края на март е 0.003 лева. 

Дружеството не е разпределяло дивидент от печалбата за 2019 година, която е била в размер на 1.64 млн. лева, като тя е останала във фонд "Неразпределена печалбо от минали години". 

За 2020 г. печалбата е само 402 хил. лева. Причината е в спада в приходите от товарни превози, чиито размер е повлиян от неблагоприятните климатични условия през част от миналата година. Това се е отразило и върху по-малката натовареност на флота, с който фирмата разполага. А товарните превози осигуряват 77% от общите приходи, като има увеличение спрямо 74% през 2019-а. 

Днес "Параходство Българско речно плаване" е сред големите превозвачи на дунавския транспортен пазар, като обслужва товарооборота на крайдунавските страни и транзита между Западна и Източна Европа, от Сулина и Констанца на Черно море до Майнц на река Рейн.

Дружеството предлагаме различни транспортни услуги: превоз на масови и генерални товари; наливни неопасни товари и горива; голямогабаритни и концентрирани товари; и контейнерни превози между Констанца и Белград и фериботни превози между Никопол и Турну Магуреле.

Основният собственик на русенската фирма е "Българска корабна компания" ЕАД, която контролира 76.15% от акциите с право на глас. Останалите книжа от капитала се държат от малки инвеститори. Членовете на Управителния съвет няма акции от дружеството, което управляват.

 

Перспективи

От фирмата очакват сключването на нови дългосрочни договори в следващите месеци за превоз на зърно, въглища, торове, руда и оборудване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във