Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ СИ ДАДОХА ПОЧИВКА

Двете емисии български еврооблигации, деноминирани в единната валута, запазиха цените си почти непроменени. На няколко пъти през седмицата те се размърдаха слабо - в рамките на 20-30 евроцента. Търговията с книжата, чийто падеж е през 2007 г., приключи на нива 109.50-110.00 евро, а тези с падеж 2013 г. завършиха седмицата на нива 111.70-112.20 евро за 100 евро номинал.Значително поевтиняха книжата от глобалната ни емисия, деноминирана в долари. Поради спада на цените на дългосрочните американски книжа, които служат за ориентир на инвеститорите в търговията с тези облигации, книжата с падеж 2015 г. се понижиха с около 1 щ. долар на 100 щ. долара номинал. Най-добрите цени продава през седмицата бяха около 116.30 щ.долара.Българските брейди облигации се търгуваха слабо през периода, като цените им се повишиха с 25-50 цента. Облигациите по просрочените лихви (IAB's) се търгуваха в края на седмицата на нива 98.50-99.00 щ. долара, а книжата с отстъпка от номинала (DISC's) вървяха по 99.00-99.50 щ. долара. Облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) достигнаха цени от 98.50-99.00 щ. долара.Почти липсваха сделки с двете вътрешни емисии, деноминирани в евро. Предлагането им е силно ограничено.Търговията с корпоративни и ипотечни облигации, емитирани от български банки, беше сравнително слаба. Беше регистрирана само една сделка с книжа от първата емисия на Българска пощенска банка с обща номинална стойност от 100 000 лв. при цени, които осигуряват доход от 5.90 процента.Търсенето на доларови облигации по ЗУНК превишаваше предлагането им и през тази седмица. Цените им се задържаха на нива 87.00-87.125 щ. долара за 100 щ. долара номинал. В същото време, поради липса на интерес към ЗУНК-облигациите, деноминирани в евро, тяхната цена се понижи слабо. Котировките им бяха между 85.90-86.30 евро за 100 евро номинал.Министерството на финансите обяви поредната подписка за замяна на доларови ЗУНК-облигации за книжа в евро, която ще приключи на 12 декември. Вероятно интересът към замяната ще е изключително слаб.

Facebook logo
Бъдете с нас и във