Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ ПОЗАГУБИХА ТЕМПО

След почивния ден на американските пазари в понеделник, във вторник пазарът отвори при драстичен спад в цените на дългосрочните американски и германски облигации. Той се отрази директно върху котировките на българските еврооблигации, които понижиха цената си с около 40-50 евроцента (за деноминираните в евро), и с около 75 цента за емисията, деноминирана в долари. В края на периода леката корекция в цените на облигациите, както и общото повишение на котировките на възникващите пазари доведоха до покачване на цените на българските книжа по външния дълг. Цените, на които можеха да се купят еврооблигации към края на периода, бяха съответно: 108.40-108.50 евро за BG'07; 109.25-109.35 евро за BG'13 и 111.00-111.25 щ. долара за BG'15.Българските брейди облигации не се търгуваха много активно през периода. Въпреки това, поради общото покачване на книжата на развиващите се пазари, и българските облигации поскъпнаха слабо. В края на периода търговията приключи на следните нива: за облигациите по просрочени лихви (IAB's) 95.75-96.25 щ. долара; за облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) 96.75-97.75 щ. долара и за облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) 96.75-97.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Търговията с вътрешната емисия, деноминирана в евро, беше изключително слаба. Инвеститорите проявяват интерес към закупуване при цени 101.30-101.40 евро, но реалното предлагане в момента е на около 101.80 евро за 100 евро номинал.На борсата бяха регистрирани сделки с няколко от емитираните ипотечни и корпоративни облигации: с книжа на Обединена българска банка - номинал 300 000 лв. при доход 6.05%; от Третата емисия на Българо-американска кредитна банка - номинал от 172 000 евро при доход между 6.15 и 6.60%; от емисията на ТБ България Инвест - номинал 79 000 евро при доход от 5.50 процента.Интересът към сделки със ЗУНК-облигации беше изключително слаб. Те се предлагат на нива 86.30-86.40 щ. долара за 100 щ. долара номинал, но на практика липсваха реални сделки с тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във