Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ ПОСКЪПНАХА ЗАРАДИ УСПЕШНИТЕ ПРЕГОВОРИ С МВФ

В началото на изминалата работна седмица интересът към българските еврооблигации беше по-слаб. Дневно търгуваните обеми бяха в рамките на 1.5-2 млн. евро и цената им падна под 101 евро при номинал от 100 евро. След появата на информация за положително развитие на разговорите с Международнния валутен фонд в сряда следобед интересът към облигациите нарасна и в четвъртък цената им достигна до 101.45 евро. Търгуваните обеми се увеличиха двойно. Интерес проявяваха предимно банките, и то след като стана ясно, че поне засега обемът на емисията няма да се увеличава.Търговията с облигации на Софийската община беше слаба през изминалата седмица. Изтъргуваха се обеми около 100 хиляди евро. Не очакваме промяна в търгуваните количества и доходността на общинските облигации до края на календарната година.Трябва да се отбележи, че от 17 декември 2001 на борсата ще има официални котировки на ипотечните облигации, издадени от Първа инвестиционна банка. Очаква се те да се търгуват на цени, при които ще носят годишен доход от около 7.4%, както и да се увеличат търгуваните обеми. Голямо движение отбелязаха цените на облигациите, емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК). Интерес към тях проявиха както местни, така и чуждестранни инвеститори. Количеството, предложено на пазара, беше значително по-малко от търсеното и цената на ЗУНК-облигациите се покачи с повече от 1 долар за 100 долара номинал и достигна до 80.10 щ. долара. Изтъргуваните обеми през седмицата бяха около 8 млн. щ. долара. През следващата седмица вероятно тези високи нива ще се запазят. Двадесет и първи декември е последният работен ден, в който тези облигации могат да се търгуват, преди Министерството на финансите да плати лихвата по тях, която е равна на шестмесечния Лондонски междубанков лихвен процент (ЛИБОР).Българските брейди облигации по външния дълг достигнаха до нови рекордно високи нива. Цените, по които се купуваха облигациите по просрочени лихви (IAB's), достигнаха до 86.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал, на облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 86.625 щ. долара, и на облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 88.50 щ. долара. Изтъргуваните обеми бяха по-големи в сравнение с тези от предната седмица и надхвърлиха 30 млн. щ. долара.През изминалата работна седмица основно отражение върху търговията с брейди облигации имаха новините от Аржентина и очакваното споразумение между България и МВФ. Въпреки мерките за големи съкращения в бюджетните разходи на Аржентина инвеститорите останаха песимистично настроени и все още предпочитат вложенията в Източна Европа. Успешните преговори на българското правителство с МВФ бяха изтълкувани позитивно от пазара и оказаха допълнително въздействие върху покачването на цените на брейди облигациите. През следващата седмица се очаква цените на българските облигации по външния дълг да се задържат на нивата от тази седмица или слабо да се понижат, тъй като около празниците надали ще има позитивни новини, които да предизвикат ново поскъпване на тези книжа. По наша преценка сега моментът е подходящ да се продават облигациите по просрочените лихви (IAB's) и да се купуват ЗУНК облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във