Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ КНИЖА СЕ УСТРЕМИХА НАГОРЕ

Българските еврооблигации се търгуваха доста активно, като цените на двете дългосрочни емисии се повишиха значително. Основен принос за това имаше движението на американския и германския дългов пазар, както и позитивното отношение от страна на вложилите парите си в български книжа.В четвъртък рейтинговата агенция Moody's повиши кредитния рейтинг на Румъния от В1 на Ва3. Новината почти не се отрази върху цените на българските книжа, тъй като няколко месеца по-рано Standard Poor's повишиха кредитния рейтинг на Румъния до ВВ.Българските книжа с падеж 2007 г. почти не промениха нивата си от предходната седмица и търговията приключи на нива 109.60-110.10 евро за 100 евро номинал. Емисията с падеж 2013 г. реализира покачване от около 50 евроцента и се движеше в границите между 112.00-112.50 и 112.50-113.00 евро.Глобалната емисия с падеж 2015 г. поскъпна с около 1 щ. долар. Нейните котировки варираха в интервала между 116.50-117.25 и 117.50-118.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Търговията с български брейди облигации не беше особено активна през периода. Цените им се задържаха почти постоянни през цялата седмица. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха по 98.25-98.75 щ. долара, а облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - вървяха по 99.25-99.75 щ. долара. Цените на облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) бяха около 98.75-99.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал.На борсата бяха регистрирани сделки със значителен обем банкови корпоративни и ипотечни облигации. Изтъргувани бяха облигации на ЮНИОНБАНК с номинална стойност 27 000 евро при доход между 6.72% и 7.81%, както и с облигации от втората емисия на Българо-американска кредитна банка на стойност 10 000 евро, като доходът им достигна 5.00 процента. Но най-значителният продаден обем беше от облигации на Централна кооперативна банка - номинал 1.700 млн. лв. при доход между 6.73 и 7.22 процента.С наближаването на края на годината продължава да расте търсенето при ЗУНК облигациите. По-засилено беше търсенето на доларови книжа по лошите кредити, чиято цена се повиши значително и достигна до нива 87.50-88.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал. През седмицата имаше известно търсене и на ЗУНК облигации, деноминирани в евро, което доведе до известно покачване и на тяхната цена. В края на периода цената достигна до 86.50-87.00 евро за 100 евро номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във