Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Българските книжа са сред отличниците

Българските книжа са в отбора на печелещите от създадената суматоха на пазарите. Смут на пазарите създадоха прекалено ниската цена на петрола и първите фалити на щатски компании за добив на шистов нефт и газ. Ниската цена на петрола ще доведе и до глобално разместване на баланса на силите в световен мащаб. Утре Русия и Иран ще бъдат още по-слаби, а Венецуела - направо фалирала.

В края на седмицата пък Швейцария пресоли манджата. Тя изненада пазарните участници, като най-неочаквано премахна ограниченията пред свободната търговия с швейцарския франк и цената му се изстреля в небесата. По този начин несигурността направо заля и без това несигурните пазари. От това спечелиха държавните книжа на Франция, Италия, Испания, както и на Чехия и Унгария - те добавиха от 1 до 1.9 единици от националната си валута към цената на книжата.

През седмицата страната ни бе обект на внимание и се представи повече от отлично. България изплати на падежа еврооблигационната ни емисия, деноминирана в долари. На 15 януари хазната се бръкна за 1.13 млрд. щ. долара и ги преведе на притежателите на книжата. Тази новина бе посрещната позитивно от пазарите. Освен това през седмицата на посещение у нас бяха британският външен министър и веднага след него държавният секретар на САЩ. Стана ясно, че България ще бъде подкрепена и за постигане на по-голяма енергийна независимост. Всички очакват инвестиционният климат в страната ни в най-скоро време да се подобри. Но това пък зависи от реформата в съдебната система - колкото по-скоро се реформира тя, толкова по-скоро ще постъпят инвестиции.

Казаното дотук обяснява защо цената на книжата ни се покачи и заличи щетите, причинени от понижаването на рейтинга на страната ни. Цената на еврооблигационната ни емисия с падеж след по-малко от десет години през седмицата добави нови 1.4 евро,  достигайки до 102.7 евро за 100 номинал. Доходността на емисията в момента е значително по-ниска и е 2.63% срещу 2.88% в началото на годината.

Цената и на другата ни еврооблигационна емисия с падеж през юли 2017 г. се повиши, но с по-скромните 30 цента. Вече при цена 108.3 евро за 100 номинал се сключваха сделките с тази книга, даващи на купувачите 0.85% годишна доходност.

Цените и на вътрешните ни емисии от държавни ценни книжа показаха мълниеносна реакция на случващото се по-света и у нас. Търсенето им се повиши, а с това и цената им, в резултат на което доходността им се понижи. Най-"късите" ни бонове с падеж през месец септември вече се търгуват при доходност 0.6%, по-ниска спрямо 0.75% отпреди седмица. Цената на облигациите с падеж след четири години се повиши с 0.9 лв. и достигна 104.2 лв., приземявайки доходността им до 1.4% на годишна база. Седмица по-рано те можеха да се намерят при 1.65 процента.

Първият за годината аукцион Българската народна банка проведе на 12 януари. На него Министерството на финансите предложи за продажба книжа с номинална стойност 50 млн. лв. от облигационна емисия с падеж през юли 2025 г. от отворен тип, т. е. от нея ще се предлагат допълнителни количества за реализация на първичен пазар чрез други аукциони. Лихвените плащания на емисията, начислявани при 3.1% на годишна база, ще са на всеки шест месеца. В наддаването участваха всичките 12 първични дилъри и подадените от тях поръчки възлязоха на 181 млн. лева. Коефициентът на покритие достигна комфортните за финансовото ведомство 3.6 пъти, гарантиращи успешното пласиране на книжата, при това на сравнително ниска доходност. Напълно според очакванията цената се установи на 100.24 лв., гарантираща доходност от 3.07% на годишна база.

На 19 януари ще се проведе следващият търг за продажба на книжа. На него ще се разиграят 200 млн. лв. номинална стойност краткосрочни безлихвени съкровищни бонове с падеж след шест месеца.

Петър Драмов,

"УниКредит Булбанк" АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във