Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ ОТ ПАЗАРА

Българските еврооблигации бяха търгувани активно през изминалите две седмици на международните пазари. Сделките на вторичния пазар започнаха още в понеделник (12.11.2001), веднага след емитирането им. В следващите дни търсенето им на пазара бе доста голямо, като се сключваха сделки и при над 100.00% от номинала. Интересът към българските еврокнижа продължи да се повишава и през втората седмица от пускането на емисията, като цените се установиха в диапазона 100.20-100.65%, а доходността варираше около 7 процента. Крайните клиенти бяха големи западни институционални инвеститори, а дневните обеми - 5-10 млн. евро. Огромният интерес към държавните ни еврооблигации се дължи изцяло на липсата на подобни български инструменти. Много от западните мениджъри биха платили и по-високи цени от сегашните, за да имат в портфейлите си тези облигации. В повечето случаи намерението на тези инвеститори е да задържат купените от тях ценни книжа до падежа им. Това означава, че в скоро време българските еврооблигации могат да изчезнат от пазара, а търговията с тях да се извършва единствено под формата на репо сделки. Българските фирми и граждани също могат да търгуват с еврооблигации. От миналата седмица някои банки започнаха да обявяват цени купува-продава (ОББ, БУЛБАНК, ИНГ Банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк (България)). Повечето от тях имат изисквания към минималното продавано от тях количество облигации, което обикновено е 10 000 евро номинал. По-малки номинали също се предлагат, но цените за покупката им са доста по високи. Ако гражданин или фирма желае да закупи български еврооблигации, трябва да се свърже с някоя банка, откъдето ще им бъде предложена цена. Цените обикновено са с около 1% над пазарните (става въпрос за сделки с обем над 50 000 евро номинал), т.е. в момента цените на дребно са около 101% от номинала. Банката, която продава еврооблигациите, открива на купувача сметка за ценни книжа, в която се държат облигациите и разплащателна сметка, по която се превеждат изплатените лихвени купони и главница (това обикновено е безплатно). Ако клиентът желае да получи сертификат за притежание на ценни книжа, ще трябва да заплати 2 лв., които са и единственият допълнителен разход към цената на закупените еврооблигации.След това при всяко изплащане на купон или на главницата клиентът ще трябва да плати на банката 10 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във