Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ ОСТАНАХА В ПОДНОЖИЕТО НА СТЪЛБАТА

Цените на българските еврооблигации се задържаха на нива, близки до тези от изминалата седмица. Цена купува се движеше в интервала между 101.15 и 101.30 евро, а цена продава - между 101.45 и 101.70 евро.През седмицата излязоха данни за икономическите показатели в Европа и САЩ. Под тяхното влияние цените на европейските книжа се повишиха, но българските еврооблигации останаха встрани от този процес. Като цяло търговията с тях беше слаба. През следващата седмица се очаква цените им да се задържат на същите равнища.През изминалата седмица не се сключиха сделки с облигации на софийската община.С ипотечните облигации на Първа Инвестиционна банка на борсата бяха сключени сделки за 162 000 евро при доход 7.35 процента. Интерес към тях проявяват предимно пенсионни фондове. По-голям избор на ипотечни облигации ще има през второто тримесечие на годината, когато няколко банки ще емитират нови емисии ипотечни облигации, деноминирани в левове и евро.През изминалата седмица сделките със ЗУНК-облигации бяха в размер на 3.25 млн. щ. долара. Цените се задържаха на нива около 80.00 щ. д. за 100 долара номинал. На 1 март притежателите на ЗУНК-облигации, деноминирани в долари, превалутираха своите облигации в евровалута. Общо бяха превъртени 42 млн. щ. долара при конверсионен курс 0.87165. През следващата седмица търговията със ЗУНК-облигации вероятно ще бъде малко по-оживена, като се очаква по-голямо търсене, отколкото ще бъдат предлаганите книжа. Цените на българските облигации по външния дълг се задържаха на високите нива от изминалата седмица. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха на нива 87.50-88.25 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - по 88.75-89.25 щ. долара, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 89.75-90.50 щ. долара. През следващата седмица цените на българските брейди книжа най-вероятно слабо ще се понижат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във