Банкеръ Daily

Пари и пазари

Българските договорни фондове управляват над 2 млрд. лева

В края на юни тази година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни  фондове, които имат дейност в България, са достигнали 7.10 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 2.43 млрд. лева (52%) в сравнение с същия месец на 2020 г. и с 6.17 млрд. лева (9.5%)  спрямо март тази година, изчисляват от БНБ. Броят на тези колективни схеми се удвоява на годишна база и вече е 2168, а спрямо първото тримесечие на тази година са лицензирани още 499 фонда, предимно от чуждестранни дружества.
Като процент от БВП общият размер на активите на тези фондове за полугодието е 5.5% при 3.9% от БВП към юни 2020 г. и 5.1% към края на първо тримесечие на  тази година.

Броят на българските инвестиционни фондове също расте. В края на юни услугите си предлагат 143 колективни схеми при 130 година по-рано и 131 в края на март. През първото полугодие активите на българските инвестиционни фондове за първи път надхвърля нивото от два милиарда лева. Тези фондове управляват вече 2.22  млрд. лева, като спрямо юни 2020 г. сумата се увеличава с 575.3 млн. лева (35%). В сравнение с март тази година активите са с 267.9 млн. лева (13.7%) повече.

Най-много са организираните у нас договорни фондове, които инвестират в акции. Спрямо март 2021 г. активите им се увеличават със 176.5 млн. лева (23.6%) до 924 млн. лева, а на балансираните колективни схеми, които са с фокус в недвижими имоти и други – с 23.8 млн. лева (6.2%) и са в размер на 409.4 млн. лева. В сравнение с края на март фондовете, инвестиращи в облигации, са привлекли 67.6 млн. лева (8.2%) и вече управляват 887 млн. лева.

Към края на второ тримесечие на тази година основен дял във валутната структура на активите на българските  инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 50.3%, и в евро – 42.9 на сто. Останалите са в долари и други валути.

С най-големи вложения в собствения капитал на българските инвестиционни фондове са секторите "Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата" (43.5% от всички активи), застрахователни компании и пенсионни фондове (28.2%) и нефинансови предприятия (7.9%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във