Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЪЛГАРСКИЯТ ДЪЛГ ПРЕЖИВЯ ДОБРИ ВРЕМЕНА

Годината беше изключително добра за българските еврооблигации, а инвеститорите получиха добра печалба от вложенията си в тях.Няколко са основните фактора, които оказваха влияние върху пазара през изминалата година. Сред тях са повишеният кредитен рейтинг на България и намаляването на рисковата премия на книжата ни до исторически на-ниски нива за страните с кредитен рейтинг ВВ (към които спада и България). Благоприятно върху котировките повлия и определянето на 2007-а като година за приемането ни в ЕС. Четвъртият фактор бе спадът в доходността на германския и американския дългови пазари.Един от основните фактори, които ще оказват влияние на книжата на развиващите се пазари (в това число и българските), ще бъде движението на германските и особено на американските облигации. Очаква се покачване на доходността по дългосрочните книжа в Европа и САЩ. Прогнозите са, че движението ще е по-чувствително при американските книжа.Министерството на финансите обяви, че няма да емитира еврооблигации през следващата година. Брейди облигациите ни поскъпнаха с около 6 щ. долара, като по-значителен този ръст бе през последното тримесечие на годината. С доближаване на цените до номиналната стойност на емисиите интересът към тях постепенно ще намалява. Министерството на финансите не изключва възможността да изкупи частично книжата по външния ни дълг през 2004 година.През тази година за първи път след емитирането на ЗУНК-облигациите през 1994 г. бяха пуснати вътрешни емисии, деноминирани в евро. Бяха издадени седемгодишни книжа с общ номинал 105 млн. евро и 15-годишни облигации за 20 млн. евро. Новите емисии бяха посрещнати със значителен интерес, въпреки слабата ликвидност на вторичния пазар. През следващата година Министерството на финансите предвижда да увеличи обема на 15-годишната емисия, като първият транш е обявен за началото на януари.През 2003 г. година емитираните корпоративни и ипотечни облигации нараснаха значително. Новоиздадените книжа са над десет вида (според срочността им), а общата им номинална стойност е над 170 млн. лева. Емисиите са деноминирани в левове, в евро и щатски долари, като срокът им се увеличи до пет години. Корпоративните и ипотечните облигации вече формират немалка част от оборота на Българска фондова борса. Интересът към тях ще се запази и през следващата година.Подобно на брейди облигациите, книжата по ЗУНК покачиха цените си с около 6 щ. долара през годината (от 82 до 88 щ.долара). Те останаха една от малкото възможности за инвестиция с плаваща лихва. Интересът към сделки със ЗУНК-облигации се засилваше епизодично, но с намаляване на обема им намалява и ликвидността на пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във