Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Български Енергиен Холдинг" пласира своята трета емисия еврооблигации на Ирландската фондова борса

"Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) пласира вчера своята трета емисия еврооблигации на стойност 400 милиона евро, която ще бъде листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), съобщиха от компанията. В периода между 18 до 20 юни представители на дружеството и Министерството на енергетиката проведоха интензивни срещи с инвеститори в Лондон, Виена, Франкфурт и Мюнхен.

В условията на предизвикателни финансови пазари "БЕХ" е първият корпоративен емитент на пазара от региона на Централна и Източна Европа от началото на месец май. Компанията пласира успешно облигационна емисия в размер на 400 милиона евро при годишен лихвен процент в размер на 3.5 процента. Постигнатите лихвени нива са най-ниските от както дружеството участва на международните финансови пазари. "БЕХ" реализира срок на еврооблигациите от седем години, най-дългия матуритет, постиган до момента. По този начин компанията допълнително ще разпредели своите лихвени разходи за по-дълъг период от време.

Приходите, получени от емисията, ще се използват за рефинансиране на еврооблигациите, емитирани от "БЕХ" през 2013 г., които са с падеж през ноември тази година.

През февруари тази година Fitch Ratings (Fitch) повиши рейтинга на "Български енергиен холдинг" ЕАД на "BB" и определи стабилна перспектива. Повишението на рейтинга е резултат от подобрение в самостоятелния кредитен профил на дружеството в следствие на финансово възстановяване и по-висока степен на  предвидимост на резултатите, както и публикуването на нови критерии за присъждане на рейтинг на държавни компании. Повишението на рейтинга отразява подобрените финансови резултати и бъдещи очаквания на Fitch за дружеството и намаления тарифен дефицит в "Национална електрическа компания" ЕАД в следствие на успешни законови и регулаторни промени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във