Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Българската фонова борса" разпредели над 6.7 млн. лв. като дивидент за 2021 г.

Общото събрание на "Българската фондова борса" АД разпредели 70 на сто от печалбата си за миналата година - сума в размер на 6 797 431.06 лева, за изплащане като дивидент между акционерите. Това е записано в протокола от това заседание.

Съгласно решение на общото събрание от 12 октомври 2021 г., като 6-месечен дивидент за годината са гласувани 3 620 573 лева. С оглед на това остатъчната сума, която се дължи като дивидент за миналата година, е в размер на 3 176 858.06 лева.

Борсовият оператор отчете печалба след облагане с данъци за 2021-а общо 9 710 615.80 лева. Сумата от 2 913 184.74 лева от нея не се разпределя като дивидент, а се отнася към фонд „Допълнителни резерви“ на дружеството.

Съгласно закона, изплащането на сумите за дивидентите се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание, на което е взето решението за изплащане на такива суми.

Редовното общо събрание на „Българска фондова борса“ е приело докладите на мениджърите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран) и  годишните финансови отчети за 2021 г. (индивидуален и консолидиран).
Членовете на директорите - Асен Ягодин - председател, Васил Големански - заместник-председател,  Маню Моравенов - изпълнителен директор, Радослава Масларска и  Христина Пендичева (представител на Министерство на финансите), са освободени от отговорност за дейността им през миналата година.
Проектопредложенията по две от точките в дневния ред не бяха одобрени от акционерите. Не се приеха промени в устава на дружеството и не бе взето решение за увеличаване на капитала на „Българска фондова борса“ АД със собствени средства.

Към края на миналата година Министерство на финансите контролира 3 295 000 броя акции или 50.05% от капитала на борсовия оператор.

Инвестиционни посредници и търговски банки държат 896 373 акции (13,62%), други фирми имат 1 443 227 броя (21.92%), а индивидуални инвеститори - 948 260 акции (14,41%).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във