Банкеръ Daily

Пари и пазари

Българска ИТ компания стъпи на Франкфуртската фондова борса

Съгласно индикативният график за листването  днес акциите на българската ИТ компания "Алтерко" АД ще бъдат допуснати на Франкфуртската фондова борса (Frankfurt Stock Exchange), съобщиха от дружеството.

Първият ден за търговия ще е 22 ноември. Консултант на "Алтерко" АД в този процес е "Експат Капитал" АД.

Компанията за иновации чрез проектирането, производството и разпространението на IoT /Интернет на нещата/ продукти ще пусне за търгуване  целия си капитал от 17 999 999 акции, което ще става едновременно на „Българската фондова борса“ и на Франкфуртската фондова борса.

От началото на тази година цената на книжата на „Алтерко“ са поскъпнали на БФБ от 6.821 лева до 23.80 лева за един брой, което увеличи пазарната капитализация на дружеството до 428 399 976 лева.

През юли дружеството разпредели дивидент от 0.20 лева на акция на притежателите на негови ценни книжа.

Приходите на "Алтерко" от продажбата на различни устройства и съпътстващи услуги за деветте месеца на тази година нараснаха до 37.8 млн. лева, което е ръст от 54.5% спрямо същия период на 202-а.

"Алтерко“ е първата българска компания, чиито акции са допуснати на чуждестранен регулиран пазар директно (не като депозитарни сертификати тип GDR). Тя е вторият български емитент след 11-те борсово търгувани фонда на „Експат асет мениджмънт“.

Франкфуртската фондова борса е най-големият финансов пазар в Европейския съюз. Листването там ще осигури на инвеститори от цял свят лесен достъп до акциите на компанията и ще гарантира значително по-добри перспективи за привличане на капитали за развитие в средносрочен план.

Facebook logo
Бъдете с нас и във