Банкеръ Daily

Пари и пазари

България е последна в ЕС по индивидуално потребление

През 2018 г. България е била с най-ниските възможности за потребление на стоки и услуги в рамките на целия Европейски съюз. Последните данни на Евростат показват, че т.нар. Действително индивидуално потребление (AIC) в страната е било едва 56%, като най-висок ръст е отчетен в Люксембург - 134%.

AIC е мярка за материалното благосъстояние на домакинствата. Данните на Евростат се основават на преразгледания паритет на покупателната способност, както и на последните данни за БВП за глава от населението на всяка страна членка на ЕС.

През миналата година 18 държави са били на равнище под средноевропейското ниво, а останалите 10 са отчели  "Действително индивидуално потребление" над средното за Съюза.

Най-високите нива са регистрирани в Люксембург (с 34% над средното за ЕС, или 134%), Германия (с 20% над средното) и Австрия (със 17% над средното за ЕС). Равнища над средноевропейските са регистрирани и в Дания (114%), Белгия (113%), Холандия (113%) и Великобритания (113%).

В останалите страни членки действителното потребление на глава от населението е било по-ниско от среднооевропейското, като България продължава да заема последното място с едва 56 на сто от средното за ЕС.

България заема последна позиция и в класацията на Евростат за БВП на глава от населението, измерен чрез стандарта на покупателната способност. По този показател страната ни достига едва 51% от средното за ЕС, като за сравнение Люксембург отново оглавява класацията с 261% над средното за ЕС ниво.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във