Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БТ холдинг събира акциите си

Булгартабак холдинг АД продължава да събира акциите на дребните акционери в трите си основни дружества - Благоевград БТ АД, София БТ АД и Плевен БТ АД.


На 9 август чрез три сделки компанията майка е закупила 130 хил. броя акции (4.81%) от капитала на благоевградската си фабрика при цена от 45 лв. за дял. В резултат на това


дяловото й участие в Благоевград БТ достигна 90.05%

В случая Булгартабак холдинг има право да направи търгово предложение към останалите акционери. Това трябва да стане в срок от 14 дни или компанията ще трябва да намали дела си под 90%, казва Законът за публично предлагане на ценни книжа.


В момента 98% от книжата с право на глас на Благоевград БТ са концентрирани в портфейлите на 61 фирми акционери, а група от 1565 физически лица държат останалите 2% от капитала на най-голямата ни цигарена фабрика. Тя приключи второто тримесечие на годината с печалба от 8.609 млн. лв. и е с 83.44 на сто по-голяма, отколкото през първото полугодие. Общите приходи на дружеството пък са с 34.38% повече.


Булгартабак холдинг вече приключи с тази процедура в тютюнопреработвателната фабрика в Плевен. Компанията е изкупила общо 34 387 броя акции от капитала на дъщерното си дружество


Плевен-Булгартабак АД

с което увеличава дяловото си участие на 417 371 дяла, или до 98.17% от книжата с право на глас. Търговата цена бе 22.80 лв. за акция.


Сделките са в резултат на отправеното търгово предложение до останалите акционери в тютюнопреработвателната фабрика. Те са регистрирани в Централен депозитар на 30 юли и 1 август, съобщиха от тютюневия холдинг. Целта на компанията майка е да свали Плевен-Булгартабак от търговия на БФБ-София, но плевенската фирма ще продължи дейността си.


Сделките по търговото предложение започнаха на 26 юни и приключиха на 26 юли, като общо шест фирми и 179 индивидуални акционери са участвали в тях.


Придобиването на повече от 95% от акциите прави възможно отписването на дружеството от публичния регистър, като всички книжа, които не са собственост на холдинга, автоматично ще станат негови, а акционерите ще получат съответната сума пари. По този начин делът на холдинга ще получи 100% от капитала на Плевен-Булгартабак.


Тютюнопреработвателното дружество в Плевен увеличава печалбата за периода януари-юни 2012 г. до 3.19 млн. лв., докато през първото полугодие на миналата година тя е била 1.46 млн. лева.


Раздвижване в дяловите участия ще има и в


София БТ

nbsp;


През борсата мина сделка за 8.6% от капитала на софийската фабрика (на 2 август), без да е ясно все още кой е продал и кой е придобил тези акции. В края на юни Булгартабак холдинг е мажоритарен собственик в дружеството с дял от 78.22 процента. Според междинния доклад за дейността на цигарената фабрика чуждестранното участие в дружеството е 10.21%, а British American Tobacco държи точно 8.6% от акциите. Останалите книжа са собственост на дребни инвеститори.


Печалбата на София БТ расте и през второто тримесечие на годината. В края на юни тя е 10.552 млн. лева. Силният ръст на приходите се дължи на продажбите на продукция през периода. Но и общите приходи от дейността са с 57.21% повече.


Финансовото състояние на Благоевград БТ, на тютюневия холдинг, а и на другите две дружества се подобри значително през тази година. И това се наблюдава от края на 2011 г., когато Булгартабак холдинг беше приватизиран от австрийската офшорка БТ Инвест ГМБХ, която е част от руската VTB Capital. Явно новият собственик успява да изстиска всички възможности за печалби от своята инвестиция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във