Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Брокерите събират отломките на успеха

Радослава Масларска - председателя на съвета на директорите на "Елана Трейдинг".
S 250 00535337 838a 4d2b 852d 87bc796b7ca8

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Януари - март 2018-а

Вече повече от десет години - от 2006 г. насам, редакцията на в. "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие  две свои уникални класации: за най-успешно дружество - "Инвестиционен посредник" и за най-успешно  "Управляващо дружество". На тази база се определят и най-добре представилите се през годината структури. Призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2017-а си поделиха "Елана Трейдинг" АД и "Карол" АД.

В този брой предлагаме подреждането на инвестиционните посредници през първото тримесечие на тази година според критериите на в. "БАНКЕРЪ" .  Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 януари до 31 март 2018-а.

 

Активността на "БФБ-София" през първото тримесечие  мина през  приливи и отливи. Основният измерител - SOFIX, направи няколко опита да прескочи 700 пункта, но в крайна сметка уверено пое надолу. Макар броят на сделките, сключени от инвестиционните посредници на регулирания  пазар,  нарасна, в тях са прехвърлени по-малко от сто милиона броя ценни книжа. А оборотът на борсата отбелязва двоен спад през периода.

Понижението на индекса SOFIX очерта съвсем точно случващото се на "БФБ-София", като при това следва една няколкомесечна тенденция, започнала през август миналата година. През първото тримесечие основният индекс на БФБ изгуби още 4.17% - до 649.17 пункта.

Продължи и отписването на емисии от  акции и облигации. Но, заедно с това, осем от борсово търгуваните фондове (ETF), организирани от "Експат", вече разшириха възможностите за инвестиции на фондовата борса.

Четиринадесет от дружествата, които имат лиценз да предлагат инвестиционни услуги, спечелиха точки по отделните критерии на нашата класация през първото тримесечие. Само девет от тях обаче получиха правото да влязат в крайното подреждане в съответствие с правилата й. Три са дружествата - "Евро-Финанс", "Елана Трейдинг" и "Капман", които взеха точки и по четирите критерия, а това пък  предопредели и подреждането им. Изчисленията показаха, че няма нови имена сред номинираните в периода между януари и март, а вътрешните размествания отново преподредиха номинирате в Топ 9  в сравнение с четвъртото тримесечие на тази година.

"Елана Трейдинг" запази първото си място от края на декември. Със събраните 32 точки (от максимално възможните четиридесет) дружеството заслужи признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

през първото тримесечие на 2018-а. "Карол" е най-близо до лидера - с 28 точки, където  изскочи от петата позиция, която заемаше в края на миналата година. Активността на брокерите на "Капман" "издигна" фирмата им нагоре, до третото място на почетната стълбица с 24 пункта.

Поредно слабо тримесечие отбелязаха банковите брокери. Две от тези дружества "спечелиха" точки по отделните показатели, но те не бяха достатъчни, за да запишат те имената си  сред номинираните в крайното класиране.

Ниската ликвидност на фондовата борса предопредели и спадащата активност на борсовите играчи. Това пък стана причина

оборотът на "БФБ-София"

през месеците между януари и март да продължи да "изтънява" в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018-а. Въпреки че пазарните участници сключиха повече сделки, броят на изтъргуваните книжа е почти четири пъти по-малък. Случилото се нямаше как да не "бутне" оборота надолу - до 203 333 млн. лв. при 400.818 млн. лв. в края на декември.

"Реал финанс" си върна първото място по този показател, след като измести "Първа ФБК". Общата стойност на ценните книжа, които компанията е  изтъргувала  през периода, е 25.62 млн. лева. Тя пък е акумулирана в сключените  731 сделки през тримесечието, в които общо 8 058 872 лота са си разменили борсовите играчи.

Брокерите на "АБВ Инвестиции" "играха" активно през тримесечието и  общата стойност на ценните книжа, които са "прелетели" между портфейлите на борсовите играчи с тяхна помощ през периода, е 24. 331 млн. лева. На почетната стълбица до тях се нареди и "Карол".  Дружеството е превъртяло в сделки общо 22.146 млн. лв. и е трето в подреждането.

Банковите брокери - "ЦКБ" и "Райфайзенбанк - България", също попаднаха в него, но са в края на списъка с номинираните.

Парадоксална е ситуацията през първото тримесечие. Борсовите играчи са изтъргували по-ниски обеми от ценни книжа (под сто милиона), което пък е станало в увеличаващ се

брой на сделките на "БФБ-София"

Повечето от дружествата пазят местата си в списъка на номинираните по този показател. Седем от тях са направили по над 1000 транзакции за периода. "Карол" отново е начело, но този път е лидер с 11 940 сделки. За дружеството това е обичайната му позиция по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". При следващите го - "Елана Трейдинг" (на втората позиция) и "БенчМарк Финанс" (на третата), няма промяна -  фирмите имат по сметката си съответно по 5628 и 3592 договора.

Небанковите инвестиционни посредници за поредно тримесечие не допуснаха изненади. Силното им представяне по този показател остави банковите брокери извън номинираните. За сметка на това пък трима от регионалните инвестиционни посредници пазят местата си в Топ 10 по този показател. Най-високо в подреждането е пловдивският "Юг Маркет" (пети) с 1826 договора. "Реал Финанс" - Варна, е със 731 покупко-продажби, а "Загора Финакорп" от Хасково има 623 сделки.

"Елана Трейдинг", "Евро-Финанс" и "Капман" са подпомагали  четири публични дружества при  изготвянето на документи за

нови емисии от акции и облигации

през месеците януари, февруари и март. Първото дружество е работило по два проекта - за пласиране на емисия конвертируеми облигации и по търгово предложение, които са приключили. Експертите на другите пък са помогнали само на една фирма да събере документите за пласирането на ценни книжа.  

За поредно тримесечие все повече сделки се сключват през алтернативните борсови платформи, предлагани от някои от инвестиционните посредници у нас.  А web базираната система за онлайн търговия с акции на български компании, разработена от "БФБ-София" - COBOS, вече не може да ги конкурира и през нея се сключват все по-малко сделки, а и клиентите й намаляват. Заради преразпределянето на търгуващите онлайн частните платформи вече господстват на пазара и привличат повече клиенти. Тъй като липсват данни за дейността на всички тези платформи, които имат дейност у нас, подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

е малко условно. В края на март през COBOS са търгували 254 инвеститори. Към алтернативните платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"), се присъединяват нови клиенти и имат повече абонати от онлайн системата на "БФБ-София". Първата платформа е ползвана от 3508 души, през втората са влизали 2386, а през третата - 2466 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 498 клиенти. Интернет системата EFOS (на "Евро-Финанс") привлича 402 инвеститори.

Другите уебсистеми у нас - SIS Invest (на "София Интернешънъл Секюритиз"), U-Broker (на ОББ), Delta Broker (на "Делтасток") и UG Market Trader (на "ЮГ Маркет"), не публикуват данни за дейността си, поради което и не са включени в подреждането.

Класирането по този показател е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на първото тримесечие "Карол" е първи в крайното подреждане, след като е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и с най-висок оборот. "Елана Трейдинг" е привлякло най-много клиенти.

От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 отново са "Загора Финакорп" и варненският "Реал Финанс". Банковите брокери пък отново нямат представител сред номинираните по показателя.

 

ПОБЕДИТЕЛИТЕ

"ЕЛАНА Трейдинг" е един от първите инвестиционни посредници в България, който вече 27 години заема водеща позиция в търговията на финансовите пазари и инвестиционно банкиране и е част от една от най-старите български финансови институции - "ЕЛАНА Финансов холдинг". "ЕЛАНА Трейдинг" е ексклузивен партньор за българския пазар на американската брокерска компания Auerbach Grayson от 1998 г. насам, а е част и от брокерска мрежа в 123 страни. Дружеството е дългогодишен партньор на европейската Saxo Bank за България при предлагане на търговия на световните финансови пазари. Инвестиционният посредник предлага три платформи за електронна търговия на всички пазари:  ELANA BG Trader (за "БФБ-София"), ELANA MetaTrader (за валутна търговия), ELANA Global Trader (с най-голямото разнообразие от инструменти на над 30 борси в света и на Forex).  Анализите на компанията се публикуват от Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor’s Capital IQ, FactSet и други водещи международни информационни компании. "ЕЛАНА Трейдинг" се представлява от председателя на съвета на директорите Радослава Масларска и изпълнителния директор Момчил  Тиков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във