Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Брокерите смениха прицела на вложенията

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

януари - март 2017

От 2006 г. насам - вече десет години - редакцията на в. "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие  две свои уникални класации: за най-успешно дружество -  за"Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база се определят и най-добре представилите се структури за годината. Призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2016-а спечели "Елана Трейдинг" АД.

В този брой предлагаме подреждането на инвестиционните посредници според критериите на вестник "БАНКЕРЪ" през първото тримесечие на 2017 година. Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията. Класацията обхваща периода от 1 януари до 31 март тази година.

 

Резултатите през първото тримесечие не са толкова впечатляващи в сравнение с постигнатото от дружествата  през втората половина на миналата година. Но така или иначе цените на акциите отразяват моментното състояние на публичните компании - преди публикуването на финансовите им отчети.

На този фон възходът на основния индекс SOFIX на "БФБ-София" продължава и през март, като отчита най-голям ръст от началото на годината (+8.11%) до 633.99 пункта. А борсовата статистика показва, че се катери още нагоре - към нови няколкогодишни висоти. През третия месец всичките четири измерителя (SOFIX, BG TR30, BGBX 40 и BGREIT) завършват с повишение.

Активността на борсовите играчи обаче в някаква степен намалява като оборот и като брой сделки. Но това пък може да е знак за ограничаване на рисковия компонент при вземане на инвестиционни решения. И въпреки ниската ликвидност те все пак намират достатъчно основания да остават на капиталовия пазар - в очакване на звездния миг за някое от вложенията им.

Гъделът от лесната печалба, който дава  банковият депозит, започва да отстъпва пред желанието за повече доходност, добита чрез  някоя от алтернативите - сделки на „БФБ-София“, договорни фондове и други, с които се разнообразяват портфейлите.  Разбира се, има и възпиращи фактори за по-активното  навлизане и излизане на пазара като липсата на по-разнообразни инвестиционни инструменти на борсата и липсата на нови публични компании.

През първото тримесечие станахме свидетели на едно драматично състезание - Кой сега е №1 по пазарна капитализация (макар и в него да участваха само с двама играчи) между Първа инвестиционна банка и "Софарма". Двете дружества няколко пъти се сменяха на върха. В крайна сметка в последния ден на март шансът бе на страната на кредитната институция. Пазарната капитализация на Първа инвестиционна банка достигна 537.90 млн. лв., а фармацевтичната компания спря при 527 059 785 лева.

През април котировките на акциите им прескочиха нови висоти - при ПИБ цената вече е 5.50 лв. за един брой, а при "Софарма" - 4.069 лева.

Шестнадесет от дружествата, работещи в този сектор, спечелиха точки по отделните критерии през първото тримесечие. Само осем от тях обаче извоюваха правото да влязат в крайното подреждане съгласно правилата на класацията. Малките вътрешни размествания отново подредиха в Топ 8 познатите играчи.)

"Карол" взе точки по три от показателите (и с две първи места) и си остана на  първото място, което владееше през четвъртото тримесечие. Дружеството събра 28 точки (от максимално възможните четиридесет) и заслужи признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

през първото тримесечие на сегашната година. "БенчМарк Финанс" и "Евро Финанс" допълват тройката на почетната стълбица, както бе и в периода октомври - декември миналата година. Първото има 27 точки, а третото - 26.

Продължиха със слабото си представяне и банковите брокери. В първата четвърт на 2017-а три от тези дружества взеха точки по отделните показатели, но нито едно от тях не успя да се нареди сред номинираните в крайното класиране.

Намалялата активност и ниската ликвидност станаха причина

Оборотът на "БФБ-София"

през месеците между януари и март да се свие в сравнение с числата през четвъртото тримесечие на миналата година. Числата са повече от красноречиви. Играчите на фондовата борса сключиха повече сделки (+20%), увеличи се и броят на прехвърлените акции, но заради по-ниските цени оборотът е само за 171.742 млн. лв. при 354.377 млн. лв. в края на декември.

Въпреки въртележката сред номинираните по този показател отново в списъка им  влязоха само познати имена. Повечето от дружествата са разменили книжа през първото тримесечие, но оборотът им намалява. "Реал Финанс" отстъпи първото място и слезе до шестата позиция.

За сметка на това усърдието на брокери на "БенчМарк Финанс" осигури на фирмата крачка нагоре и съответно първата позиция по този показател. Общата стойност на ценните книжа, които те са изтъргували, е 30.476 млн. лева. Тази сума пък е реализирана в 5116 сделки през тримесечието, а в тях общо 12 061 483 дяла се преместиха между портфейлите на инвеститорите. Съвсем близо до лидера се приближи "Първа ФБК", която "изскочи" от шестата позиция с оборот от 25.922 млн. лева.

На почетната стълбица до тях стъпи и "Карол". Дружеството добави около милион лева към оборота си и с 21.982 млн. лв. е трето. От банковите брокери само ТЕКСИМБАНК попадна сред номинираните за периода, но е в края на подреждането.

Осем са дружествата в подреждането по показателя

брой на сделките на "БФБ-София"

Те отново в пакет заеха челните места в списъка на номинираните и в първото тримесечие на 2017-а. Две са новите фирми - "Булброкърс" АД и "Обединена българска банка" АД, които допълват Топ 10.

Само шест от инвестиционните посредници се отчетоха с повече от 1000 транзакции за периода.

"Карол" отново е лидер, макар и с по-малко сключени сделки - 12 115, което представлява над една трета от общия им брой през тримесечието. В края на декември брокерите му бяха сключили 15 229 договора. В резултат на това бройката на книжата е намаляла до 12.768 млн. дяла. Още от 2002 г. "Карол" държи лидерската позиция по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". Търговията в месеците между януари и март не внесе размествания по показателя. "Елана Трейдинг" запазва втората позиция, а "БенчМарк Финанс" - третата, като всяка от фирмите има съответно по 5916 сделки и 5116 договора.

Небанковите инвестиционни посредници за поредно тримесечие доминират по този показател - само Обединена българска банка успя да се вмести в Топ 10. През последното тримесечие на миналата година нито една банка не намери място сред номинираните.

За сметка на това двама  от регионалните инвестиционни посредници са в шортлистата: пловдивският "Юг Маркет" е с 1935 договора, а "Загора Финакорп", Хасково -  с 888 покупко-продажби, и пазят местата си в златната среда по този показател.

Само един от инвестиционните посредници - "Евро-Финанс", е бил ангажиран с изготвяне на документи за

нови емисии от акции и облигации

през първото тримесечие на тази година. Дружеството е работило по два проекта - за увеличение на капитала и за издаване на облигации.

Алтернативните борсови платформи, които разработиха някои от инвестиционни посредници, вече са „по-силни“ от електронната система за подаване на поръчки на "БФБ-София" - COBOS. Преразпределянето на играчите на пазара доведе до това, че някои от "частниците" вече обслужват повече клиенти. Тъй като няма  данни за дейността на всички такива платформи, подреждането на дружествата по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

е малко условно. В края на декември абонатите в системата COBOS са 241 души, колкото са били и в края на миналата година. Платформите Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс") привличат нови клиенти и съответно изпреварват онлайн системата на "БФБ-София". През първата платформа са търгували 2355 души, през втората - 2267, а през третата - 2814 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 460. Интернет системата на "Евро-Финанс" привлича 390 инвеститори.

Другите уебсистеми - SIS Invest (на "София Интернешънъл Секюритиз"), U-Broker (на ОББ), Delta Broker (на "Делтасток") и UG Market Trader (на "ЮГ Маркет"), засега нямат практика да изнасят информация за дейността си, поради което и не са включени в подреждането.

Класирането по този показател е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на първото тримесечие "Карол" е с най-много точки и е първи по броя на сключените сделки. "Бенчмарк Финанс" е дружеството с най-голям оборот, а в "Елана Трейдинг" са привлекли най-много клиенти.

От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 са "Загора Финакорп" и варненският "Реал Финанс". От банковите брокери само "Юробанк България" е сред номинираните по показателя.

 

Победителят

Инвестиционният посредник "Карол" е небанкова институция с над 15 години история на капиталовите пазари. Основана през 1997-а, компанията е част от водещата в страната финансова група "Карол".

В партньорство със световните лидери CMC Markets (UK) и Interactive Brokers (USD) инвестиционният посредник предлага възможности за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори, за разлика и други финансови инструменти както на "БФБ-София", така и на международните капиталови пазари. Компанията осигурява и корпоративни консултации за първично публично предлагане (IPO) и вторично предлагане на ценни книжа (SPO), посредничество при реализирането на търгови предложения, управление на индивидуални портфейли.

Компанията е носител на приза "Инвестиционен посредник", сключил най-голям брой сделки на "БФБ-София" за петнадесет поредни години (2002-2016 г.), трикратен победител в ежегодната класация на в. "БАНКЕРЪ" - "Инвестиционен посредник на годината" (2006-2008 г.), както и носител на специалната ни награда за инвестиционен посредник с най-голям принос за развитието на българския капиталов пазар (2012 г.).

Facebook logo
Бъдете с нас и във