Банкеръ Daily

Пари и пазари

Брюксел отлага прилагането на новите правила за застрахователите

Брюксел отложи прилагането на новите правила относно разпространението на застрахователни продукти. На 9 март Съветът прие директива, с която отложи датата на прилагане до 1 октомври. Наред с това директивата удължи до 1 юли  крайният срок за държавите членки за транспониране на новите правила в националните законови и подзаконови актове.

Директивата е насочена към подобряване защитата на потребителите на застрахователни продукти. След приемането ѝ през декември директивата трябваше да започне да се прилага от 23 февруари, като това беше и първоначалният срок за транспонирането ѝ от държавите членки.

Решението за отлагането беше взето в контекста на правилата за прилагане, които Комисията публикува през септември 2017 г. Отлагането ще даде възможност на застрахователния сектор да се подготви по-добре за промените, необходими за привеждане в съответствие с правилата за прилагане.

Правилата за прилагане засягат: изискванията за контрол и управление на продуктите, приложими за застрахователните дружества и дистрибуторите на застрахователни продукти, изискванията относно информацията и други правила, приложими за разпространението на свързани със застраховането инвестиционни продукти. 

Директивата беше приета на заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи без обсъждане. Това е резултат от споразумение с Европейския парламент. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във