Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Борсовото напрежение взема жертви

Експертите на "Първа ФБК" помогнаха на "Градус" АД да реализира най-голямото IPO в България за последните повече от десет години.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

Октомври - декември 2018-а

Вече повече от десет години - от 2006 г. насам, редакцията на в. "БАНКЕРЪ" публикува  в края на всяко тримесечие  две свои уникални класации: за най-успешно дружество - "Инвестиционен посредник", и за най-успешно  "Управляващо дружество". На тази база се определят и най-добре представилите се през годината структури. Призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2018-а спечели "Елана Трейдинг" АД.

В този брой предлагаме подреждането на инвестиционните посредници през четвъртото тримесечие на миналата година според критериите на в. "БАНКЕРЪ".  Данните, на основата на които е направено то, са представени от самите фирми, от "БФБ-София" АД, използвани са също и изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 октомври до 31 декември 2018-а.

 

Между октомври и декември миналата година за инвеститорите на "БФБ-София" имаше и добри новини. Броят на сделките, сключени от инвестиционните посредници на регулирания пазар нарасна, а заедно с това и оборотът почти се удвои спрямо третото тримесечие. През декември нямаше такава страст, както бяхме свикнали да виждаме през предишни години, но все пак и той добави стойност към борсовата търговия.  

На този фон водещият индекс на Българска фондова борса - SOFIX, се оказа третият по спад борсов бенчмарк в региона на Централна и Източна Европа. За миналата година той записа понижение от 12.25%, като изпрати 2018-а на ниво от 594.46 пункта. Припомняме, че измерителят на "сините чипове"  у нас завърши 2017 г. с повишение от 15.77% на годишна база - до 677.45 пункта.

Продължи и отписването от търговия на емисии от акции и облигации. Очакванията са ваучерната схема за листване на борсата  да запълни  празнотата, която остава след тези компании.

Трудностите на фондовата борса продължават да свиват пазара на инвестиционни услуги, а това свива и дейността на брокерите. През четвъртото тримесечие КФН отне лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на "Матадор Прайм" ООД. През декември пък регулаторът уведоми за промяна в лиценза на брокера "Булброкърс" ЕАД и  че той ще предоставя по-малко услуги.

Въпреки трудностите някои дружества решиха да се хвърлят в борсовия водовъртеж. Комисията издаде лиценз на нов инвестиционен посредник - "Ваха Трейд" ЕООД, София. А с друго свое решение КФН разшири обхвата на издадения на инвестиционен посредник "Делтасток" АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с допълнителната услуга по Закона за пазарите на финансови инструменти.

Шестнадесет от дружествата, които имат лиценз за извършване на инвестиционни услуги у нас, спечелиха точки по отделните критерии на нашата класация през четвъртото тримесечие на миналата година. Но само десет от тях влязоха в крайното подреждане в съответствие с правилата  за съставянето й.

Само две от дружествата - "Първа ФБК" и "Капман", получиха  точки и по четирите критерия  и логично нямаха проблем да заемат челните места в подреждането. Изчисленията показаха, че всички брокери, които бяха в подреждането в периода между юли и септември, отново влязоха в Топ 10, а вътрешните размествания преподредиха номинираните.

Този път, след въртележка в челото, "Елана Трейдинг" отстъпи първото място, което заемаше от края на септември, и слезе две стъпала надолу. Мястото му зае друго познато име от изминалите тримесечия. "Първа ФБК" направи две големи стъпки нагоре в подреждането и след четвъртото място в периода юли-септември пое лидерството. Със събраните 31 точки (от максимално възможните четиридесет) дружеството заслужи признанието за

"Най-добър инвестиционен посредник"

през четвъртото тримесечие на 2018-а. "Карол" и "Капман" не допуснаха изненади и запазиха местата си на почетната стълбица - съответно с по 26 пункта. Поредно слабо тримесечие отбелязаха банковите брокери. Само две от тези дружества "спечелиха" точки по отделните показатели, но точковият актив само на Централна кооперативна банка  й беше достатъчен, за да запише името си сред номинираните в крайното класиране.

Есенните месеци бяха сред най-успешните през тази година за борсовите играчи. Въпреки че наблюдавахме ниска ликвидност на фондовата борса, малкото пазарни участници все пак успяха да обърнат негативната тенденция от началото на годината. Това пък стана причина

оборотът на "БФБ-София"

през месеците между октомври и декември почти да удвои своята стойност в сравнение с третото тримесечие на 2018-а. Брокерите изтъргуваха книжа за 360.506 млн. лв. при 169.128 млн. лв. в края на септември.

Банковите брокери не бяха много активни през четвъртото тримесечие. Централна кооперативна банка  се нареди сред лидери по оборот, а в списъка на номинираните е и "Райфайзенбанк - България", макар и във втората половина на списъка на  номинираните.

"Първа ФБК" си върна първото място по този показател след тримесечна пауза, като измести Българска банка за развитие. Общата стойност на ценните книжа, които дружеството е изтъргувало през периода, е 51.272 млн. лева. Тази сума е акумулирана в сключените  3142 сделки от брокерите на "Първа ФБК" през тримесечието, в които борсовите играчи са си разменили общо 42 748 582 лота (най-много измежду всички инвестиционни посредници). Централна кооперативна банка е най-близо до лидера. Негови клиенти са превъртели  общо 46.287 млн. лв. в 870 сделки. Брокерите на "Евро - Финанс" изведоха дружеството си на третото място в подреждането през тримесечието. С тяхна помощ борсовите играчи си размениха в покупко-продажби за  36.338 млн. лева.

Борсовите играчи са изтъргували по-високи обеми от ценни книжа (над двеста милиона) в периода между октомври и декември, което е станало при увеличаващ се

брой на сделките на "БФБ-София"

Повечето от инвестиционните посредници в списъка на номинираните по този показател са познати имена. Седем от тези дружества са направили по над 1000 транзакции за периода. "Карол" отново е на върха на пирамидата, като брокерите му са сключили повече сделки (8992 броя). През годините това е обичайната позиция за фирмата по този показател в класацията на "БАНКЕРЪ". На следващите места са "Елана Трейдинг" (на втората позиция) и "Първа ФБК" (на третата), които имат по сметката си съответно по 5186 и 3142 договора.

Небанковите инвестиционни посредници и през четвъртото тримесечие са без конкуренция в този сегмент от инвестиционното посредничество. А това пък за пореден път остави банковите брокери извън групата на номинираните. От регионалните инвестиционни посредници "Юг Маркет" (пети) с 1357 договора и "Реал финанс" с 1028 контракта влизат  в Топ 10 по този показател.

В края на годината дузина български дружества откриха възможностите, които фондовата борса дава за привличане на свеж капитал чрез предлагане на нови акции и облигации. Някои от тези проекти приключиха с регистрация  на БФБ, но други от тях останаха за следващите месеци на 2019-а. В периода между октомври и декември четири от българските инвестиционни посредници са подпомагали  публични дружества при изготвянето на документи за

нови емисии от акции и облигации

Експертите на "София Интернешънъл Секюритиз", "Първа ФБК" и "Капман" са работили по два проекта, а тези на "АБВ Инвестиции" и "Евро-Финанс" са приключили един - за пласиране на дългови книжа, за увеличение на капитала, търгово предложение или по първично публично предлагане на акции. Няколко от инвестиционните посредници са работили по обратното изкупуване на собствени акции от други публични дружества, но тези процедури вървят от предишни месеци и не влияят върху подреждането в класацията.  

Алтернативните борсови платформи, предлагани от някои от инвестиционните посредници у нас, продължават да растат с нови клиенти и с по-висок оборот. Онлайн системата за търговия с акции на български компании, разработена от "БФБ-София" - COBOS, вече не им е конкурент. През нея се сключват по-малко сделки, абонатите й намаляват. Частните платформи привличат клиентите с по-благоприятните условия за търговия, които предлагат. Тъй като липсват публични данни за всички тези web базирани системи, които имат дейност у нас, подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София"

е малко условно. В края на декември алтернативните платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс") отчитат повече абонати от онлайн системата на "БФБ-София". Първата платформа е ползвана от 5773 души, през втората са търгували 2806, а през третата - 2601 абонати. Услугите на четвъртата са ползвали 518 клиенти. Интернет системата EFOS (на "Евро-Финанс") привлича 366 инвеститори.

Другите уебсистеми у нас - U-Broker (на ОББ), Delta Broker (на "Делтасток") и UG Market Trader (на "ЮГ Маркет"), нямат практика да публикуват данни за дейността си, поради което и не са включени в подреждането.

Класирането по този показател е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. В края на четвъртото тримесечие "Карол" е първи в крайното подреждане, след като е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и с най-висок оборот, а "Елана Трейдинг" е привлякъл най-много клиенти.

От регионалните инвестиционни посредници в Топ 10 са "Загора Финакорп" и варненският "Реал Финанс". Нито един от банковите брокери не успя да си извоюва място сред номинираните по показателя.

 

Победител

"Първа финансово-брокерска къща" е сред водещите небанкови финансови институции на българския капиталов пазар. Основана през 1991 г., компанията предлага услуги в областта на инвестиционното банкиране, включващи брокерски услуги, корпоративни финанси, сливания и придобивания, финансови консултации, проучвания и анализи и управление на активи. Допълнително, от ПФБК са изготвили набор от инструменти, специално пригодени за дребни инвеститори.

Дружеството осигурява достъп до Българската фондова борса посредством своя брокерски екип или чрез електронни поръчки през мрежата на Блумбърг.
Сред клиентите на анализаторските услуги на ПФБК са повечето от големите чуждестранни и местни институционални инвеститори, които търсят възможности за инвестиции в България. Над 100 инвестиционни банки, фондове и други институционални инвеститори ползват корпоративните оценки, макроикономически изследвания и секторни анализи, изготвяни от ПФБК.

Дружеството се представлява от двама управители - Стоян Николов, който започва работа за ПФБК през 2005 г. като брокер на ценни книжа, и Надежда Дафинкичева, която е в екипа от 2000 г. като финансов анализатор и консултант в отделите "Ценни книжа" и "Корпоративни финанси". От 2011 г. тя е ръководител  на отдела за анализи и корпоративни финанси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във