Банкеръ Daily

Пари и пазари

Борсовото безсилие бутна и банковите акции

КФН спря засега устрема на "Първа инвестиционна банка" за увеличение на капитала с нови акции

Пореден труден месец за търговията на "Българска фондова борса" АД отброиха пазарните участници - и през февруари се сключиха малко сделки, което намали  броя на изтъргуваните книжа, а за оборота въобще да не говорим. Така че борсовите индекси без никакво усилие очертаха картината в червени краски.

След като през януари SOFIX се повиши с 1.36%, през февруари измерителят на "сините чипове" загуби 4.45% от стойността си - до 550.25 пункта. Дванадесет от компаниите, които участват в изчисляването му (от общо 15), дружно го "подкрепиха" като завършиха със загуба втория месец на годината. Само при две от фирмите търговията през борсовият февруари донесе  печалба, а при една емисия - е без промяна. Статистиката на БФБ показва, че и индексите BG TR30 и BGBX 40, са се понижили. Само BGREIT, който измерва представянето на дружествата със специална инвестиционна цел с вложения в недвижими имоти, се повишава слабо.

Логично и акциите на публичните банки се повлияха от случващото се на "БФБ-София". В резултат на това Централна кооперитивна банка, Първа инвестиционна банка и Тексимбанк загубиха част от своята пазарна капитализация. Единствено притежателите на акции от Българо-американска кредитна банка имаха основание  да се  усмихват  заради повишените цени и борсовата  оценка.

Заради ниските цени, инвеститорите останаха далеч от пазара. В проведените двадесет борсови сесии бяха изтъргувани само 339 988 акции при 446 584 броя през януари.

Цените на акциите на

Централна кооперативна банка

слязоха доста надолу по ценовата стълбица и  в това си движение те се потопиха и под границата от 1.50 лв. за един брой. А като следствие и двете гранични стойности на котировките очертаха ново по-ниско равновесно ниво спрямо януари.

През първата половина на месеца цените на книжата на Централна кооперативна банка (ЦКБ) поддържаха доброто настроение на инвеститорите. Дори в този период акциите достигнаха до 1.5613 лв. за един брой и това  остана  и най-високата им стойност за февруари, въпреки че през януари за купуването на един дял от ЦКБ бяха необходими 1.64 лева.

След това котировките се забързаха надолу по ценовата стълбица. Последната борсова сесия на 28 февруари ги спря при 1.3013 лв. за един брой. Тъй като тази цена е с двадесет стотинки под стойността им, при която акциите на ЦКБ затвориха януари, това изяде 30 млн. лв. от пазарната капитализация на банката от групата на "Химимпорт". И пазарните участници я оцениха на 165.43 млн. лева.

Страховете активизираха търговията с книжата на ЦКБ,  случиха се и няколко сделки с по-големи пакети акции на кредитната институция. И в резултат на това 206 404 броя "прелетяха" между портфейлите на борсовите играчи. През януари при покупко-продажби се изтъргуваха 213 670 дяла, но тогава пък по-високите цени "подтикнаха" инвеститорите да играят на борсата.

Дружеството завършва миналата година с печалба от 34.83 млн. лв. при 33.77 млн. лв. в края на декември 2018-а.

Цените на акциите на

Първа инвестиционна банка

не удържаха на натиска на новините и изгубиха доста от стойността си, която бяха натрупали през януари. А отчетените котировки формираха ново, по-ниско равновесно ниво и при двете гранични стойности.

Цените следваха очерталата се още през януари тенденция на спад в цените на акциите на Първа инвестиционна банка (ЦКБ). Въпреки това платените 3.26 лв. за един брой в първата борсова седмица даваха надежди за добро представяне на тези ценни книжа. Вярно, през януари наддаването за акциите на ПИБ достигна до цена 3.4923 лева, но важното за инвеститорите бе, че котировките бяха стабилно позиционирани над важната стойност от 3 лева.
Повратната точка бе 20 февруари, когато излезе решението на Комисията за финансов надзор, с което тя отказа да одобри проспекта на ПИБ за увеличение на капитала на банката. То преобърна нагласите и инвеститорските планове и бутна цените надолу. Котировките с лекота слязоха под трите лева и продължиха да дълбаят надолу.

Всички с облекчение си отдъхнаха на 28 февруари - краят на месеца ги спаси от по-големи загуби. Разочарованието свали цените до най-ниската цена от 2.6431 лв. за един брой - стойност, която не бе   виждана  от много месеци. През януари борсовите играчи не бяха съгласни да търгуват акциите на ПИБ за по-малко от 3.2005 лева. А тъй като последната котировка за февруари е с 62 стотинки под цената, на която тези книжа затвориха януари, то пазарната оценка на ПИБ загуби около 68 милиона и вече е 290.74 млн. лева.

Така очерталият се срив и ниските цени спряха  инвеститорските мераци и само 132 232 акции бяха изтъргувани през втория месец на 2020-а.

Макар и със сделки само в шест борсови сесии, книжата на

Българо-американска кредитна банка

донесоха силна позитивна нотка и удовлетворение на притежателите си. Цените значително надскочиха тези, които се плащаха за акциите на БАКБ през януари. И най-ниската, и най-високата котировка са по-високи, а тази публична банка единствена повиши пазарната си оценка. За да имат в портфейла си от акциите на БАКБ, борсовите играчи трябваше да платят по 6.75 лв. за един брой, което не се беше случвало от много месеци. В края на февруари пазарът оцени кредитната институция на 166.67 млн. при 161.73 млн. лв. през януари.

От това повишение обаче се възползваха малък брой инвеститори, които превърнаха в кеш 1271 акции. 

Финансовите отчети на БАКБ също подкрепиха доброто представяне на тези акции. Нетната й печалба е в размер на 14.04 млн. лв. след данъчно облагане.

Едва в края на февруари се събуди инвеститорския интерес към акциите на

Тексимбанк.

В единствения ден, в който обаче имаше сделки по тази позиция, цените загубиха 69 стотинки от стойността си и затвориха месеца при 2.2989 лв. за един брой. Това стана причина пазарната капитализация на тази кредитна институция да загуби около 17 милиона от стойността си и в края на февруари "Тексимбанк" е оценена само на 64.36 млн. лева. Едва 81 акции, очертаха ниската ликвидност при тези книжа.

Търговията с акции и облигации няма шансове срещу другите алтернативи за спестяване, например, банковия депозит - това видяхме и през февруари. А този извод е подрепен и от данните на Българска народна банка. В края на януари депозитите на домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинствата вече са в размер на 55.76 млрд. лв. (43.9% от БВП), като при това се повишават на годишна база с 8 на сто. Припомняме и растежа с 8% през декември.

Освен това данните от проведено онлайн проучване на "Нилсен България" и Български национален панел наля допълнително масло в огъня като показа, че половината от българите са теглили бързи кредити. Това означава, че те имат парични затрудения или пък прдпочитат да си доставят повече благинки по по-лесен начин.

Така че акциите, в това число и на публичните банки, остават в режим на изчакване. Остава да се надяваме, че силни консолидирани отчети на компаниите ще обърнат вниманието към фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във