Банкеръ Daily

Пари и пазари

Борсово търгуваните фондове на "Експат" - на четвърта европейска борса

"Експат Капитал", в което Никола Янков и Николай Василев са управляващи партньори, е независима компания за управление на активи в България.

От днес започна търговията на Ljubljana Stock Exchange  (Ljubljanska Borza) на пет от борсово търгуваните фондове на "Експат Асет Мениджмънт". Това са фондовете, които пасивно следват движението на основни индекси на акции от България, Словения, Хърватия, Сърбия и Северна Македония, съобщиха от компанията. "Експат Капитал", в което Николай Василев и Никола Янков са управляващи партньори, със своето лицензирано управляващо дружество "Експат асет мениджмънт", е независима компания за управление на активи в България.

Петте фонда са част от семейството от 11 ETF, управлявани от "Експат Асет Мениджмънт". Те дават възможност инвеститорите да получат ликвидна и диверсифицирана експозиция към пазари от Централна и Източна Европа, за повечето от които няма аналогични продукти. Тези 11 пасивни индексни фонда покриват най-големите индекси от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Северна Македоня, Румъния, България, Гърция.

Борсата в Любляна e четвъртата, на която стъпват инструментите на "Експат". Тази стъпка е част от мисията на компанията да свързва капиталовия пазар в България с основни международни и европейски борси.

Всичките 11 фонда се търгуват вече на "Българската фондова борса" АД и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA), а Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е и на London Stock Exchange.

"Експат" започна търговията в Любляна с тези пет фонда, тъй като към тях има най-голям интерес от инвеститори от Словения и Хърватия. В средносрочен хоризонт планът включва регистрация и на останалите борсово търгувани фондове на Ljubljana Stock Exchange, както и допълнително разширяване на картата от регинални борси в Централна Европа, където да са листнати инструментите на "Експат".

С търговията на тези инструменти на няколко европейски борси, включително финансовите центрове Франкфурт и Лондон, инвеститорите имат лесен и ефективен начин да контролират експозицията си към конкретни страни от региона, преодолявайки редица недостатъци като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори, характерни за много от тези пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във