Банкеръ Weekly

рейтинг

Борсовият спад сви активите на фондовете

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО - април - юни 2012

От 2006 г. в. БАНКЕРЪ всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за Управляващо дружество и за Инвестиционен посредник. Целта ни е да покажем промените в тези сектори на небанковия финансов бизнес у нас. Годишният цикъл завършва с награда за най-успешните мениджъри, като призът за най-добро управляващо дружество у нас за 2006, 2007, 2008 и 2009 г. получи Елана фонд мениджмънт АД. През 2010-а наградата заслужи ДСК Управление на активи АД, а през следващата 2011-а я сподели заедно с Райфайзен асет мениджмънт (България) ЕАД.


В този брой представяме поредната тримесечна класация за дейността на управляващите дружества през второто тримесечие на 2012 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества и от собствени изчисления и обхващат периода от 1 април до 30 юни.


nbsp;


КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ


Пет са критериите, които използваме при класирането на управляващите дружества: нетна стойност на публично набраните активи (т.е. тези, инвестирани в колективни инвестиционни схеми и инвестиционни дружества от затворен тип); нетна стойност на активите под доверително управление (в индивидуални портфейли, управлявани по преценка на управляващото дружество, без специални нареждания от клиенти); брой на управляваните колективни инвестиционни схеми и инвестиционни дружества от затворен тип; средната сума на активите на клиент под доверително управление; брой на индивидуалните клиенти.


Подреждането се извършва по точки, като първите десет по всеки критерий се премират с 10, 9, 8 и т.н. в низходящ ред, а за да участва дадена компания в крайното класиране, тя трябва да е била в Топ 10 поне по два от петте показателя. Максималният възможен брой точки, които едно дружество може да получи, е петдесет.


nbsp;


nbsp;


Стагнацията на борсите продължи да свива активите на договорните фондове и през второто тримесечие на тази година. Трудно е, поне за момента, да се намери катализатор, който да предизвика някакъв рязък ръст на вложенията. Още повече че бизнесът за управление на активи е зависим от нарастването на свободните пари в обращение. Несигурността, породена от свиващата се стопанска активност в България, пък намали възможностите на повечето инвеститори за полезни стъпки. По тази причина те продължават да ограничават (или задържат) потреблението и да трупат спестявания в банките за сметка на фондмениджърите.


Показателен е фактът, че българите са заделили още 32.844 млрд. лв. бели пари за черни дни през седмия месец на годината според данните на БНБ. Депозитите на домакинствата са нараснали на годишна база с 13.8 на сто. Това движение се дължи най-вече на липсата на доходна алтернатива от вложения в някой от другите финансови инструменти. Все още не може да се каже, че и доверието в останалите възможности за вложение се е върнало. Затова потреблението на инвестиционни услуги е ограничено.


Това на свой ред се отразява негативно и върху представянето на колективните схеми. Преливането на депозити към договорните фондове се отлага за следващите месеци. Вероятността този процес да се активизира ще зависи от това доколко се възстановява вътрешното потребление, както и завръщането на чуждестранните инвестиции на БФБ-София. Представянето на взаимните фондове е силно зависимо от състоянието на капиталовия пазар у нас, тъй като основната част от инвестициите им все още са в акции. В същото време може да се каже, че огънят поддържат нарастващите по брой колективни схеми, които работят и с други, по-нискорискови активи. С това се обяснява и успехът на тези фондмениджъри, които са организирали различен тип фондове. Това пък им позволява да предлагат преструктуриране на портфейлите на инвеститорите, като средствата се прехвърлят между различните схеми в зависимост от случващото се на пазара. По този начин се ограничава изтичането на средства от управляващото дружество.


Анализаторите са единодушни, че дружествата за управление на активи са изправени пред сериозни предизвикателства на пазара през тази година. За да запазят някакви по-добри позиции, се налага да вземат много трудни решения. Една от възможните стъпки е да поразвържат кесиите си и да се рекламират повече. Блестящ пример са банките. Съперничеството между кредитните институции с все по-атрактивни промоции за нови депозити, дори и без да се вдигат лихвите, измъква без проблеми и последните свободни пари от портфейлите на хората.


И именно умението да се влезе под кожата на инвеститора и привличането на нови клиенти е пътят за увеличаване на активите на фондмениджърите и за възстановяване на пазара. Още повече че общите активи под управление все още са пренебрежително малък процент от финансовото богатство на българите. В същото време някои от компаниите се насочиха към преструктуриране или организиране на колективни схеми в определени ниши, които да разнообразят портфейлите им. Например ДСК Управление на активи излезе на пазара с нов фонд. Поддържа се и тенденцията за преобразуване на инвестиционните дружества в договорни фондове. Такава метаморфоза се извърши при Бенчмарк фонд 2 Акции и Ти Би Ай Инвест.


През второто тримесечие на 2012-а още едно от управляващите дружества - Адамант кепитъл мениджмънт АД, се прости със своя лиценз и прекрати дейността на организираните от него договорни фондове. А близката до Химимпорт компания Финанс консултинг, която е специализирана за събиране на вземания, купи един от големите играчи на пазара - Бенчмарк асет мениджмънт, и го прекръсти на Конкорд асет мениджмънт. В управлението му влязоха представители на новия собственик, то вече има ново седалище. Сделката е своеобразен етап от консолидация, която върви през последните години. Купувачите в нея са основно дружества от групата на Химимпорт.


Преброяването в регистъра на Комисията за финансов надзор показа в наличност 30 фондмениджъри, но бройката им намалява. През първото тримесечие на 2012-а в списъка присъстваха 32 компании.


От всички управляващи дружества у нас, които ни предоставиха данни, точки по отделните критерии през втората четвърт получиха 18, но само десет от тях (съгласно правилата) участваха в разпределението на местата в крайното класиране. Трима от фондмениджърите, които влязоха в Топ 10 и по петте показателя, естествено стъпиха на почетната стълбица. Това не буди особено учудване, тъй като с леки размествания те са заемали местата в челото и през повечето от изминалите тримесечия.


Познати имена срещаме и във финалния списък на номинираните. Челната четворка от първото тримесечие на тази година не остави много шансове за останалите играчи на пазара и в периода между април и юни. С класиранията си в тройката по всички показатели и с едно първо място в тях ДСК Управление на активи увеличи точковия си актив и запази първо място за себе си (както и в края на март 2012-а). С натрупаните 46 от максимално възможните 50 точки дружеството оглави класацията за най-добро управляващо дружество за второто тримесечие.


Райфайзен асет мениджмънт (България) и Елана фонд мениджмънт също са с по пет номинации и едно първо място. Фондмениджърите събраха съответно по 44 и 36 точки и запазиха местата си на почетната стълбица.


Отново четири от банковите фондмениджъри (както и през първото тримесечие) са сред най-добрите в сектора за управление на активи. Имиджът на техните банки майки работи бавно и полека за тях и най-вероятно ще останат сред любимите касички за инвеститорите и в следващите месеци.


nbsp;


ПОБЕДИТЕЛЯТ


ДСК Управление на активи АД е учредено през 2004 г. и притежава разрешение да извършва дейност като управляващо дружество от декември същата година.


Първият му договорен фонд - ДСК Стандарт, e организиран през август 2005 г., а след това към продуктовия портфейл се включват последователно и ДСК Баланс, ДСК Растеж, ДСК Имоти, ДСК Евро Актив и ДСК Стабилност - Европейски акции. Колективните инвестиционни схеми на компанията покриват основните рискови профили и инвестират предимно на български и европейски пазари.


Освен договорните фондове асет мениджърът предлага и услуги по управление чрез договор с клиента, управление на индивидуален портфейл, включително и на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента, предоставя и консултации относно инвестиции в ценни книжа.


Дялове от фондовете се предлагат в 150 поделения на Банка ДСК и това е най-голямата мрежа за дистрибуция на взаимни фондове у нас.


Акционери в дружеството са Банка ДСК ЕАД, която контролира 66% от капитала и най-голямото управляващо дружество в Унгария - ОТП Фонд Мениджмънт (с 34% дял), създадено през 1993 година. То пък е собственост на най-голямата унгарска банка - ОТП Банк.


Оперативното управление се осъществява от Петко Кръстев - председател на управителния съвет и изпълнителен директор, и от членовете на Доротея Николова и Евелина Мирчева. Надзорният съвет на дружеството е с председател Бенедект Кьовеш (ОТП Фонд Мениджмънт), а негови членове са Диана Митева (Банка ДСК) и Петер Хаас (ОТП Банк).


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във