Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Борсовият песимизъм дотегна

S 250 13347352 9450 40c9 9d1b 2728c8c92fae

"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК" - 2015

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база отличава най-добре представилите се през годината дружества от тези два сектора. Призът за най-добър инвестиционен посредник в България за 2014-а спечели "Елана Трейдинг" АД.
В този брой представяме поредната годишна класация за пазарното представяне на дружествата - инвестиционни посредници през 2015 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от "БФБ-София" АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията. Класацията обхваща периода от 1 октомври 2014  до 30 септември 2015 година.

 

Кога в синхрон със случващото се на международните пазари, кога не, борсовата търговия се отличаваше най-вече със спад през изминалите месеци. Липсата на оптимизъм сред инвеститорите се дължеше и на корпоративните резултати на повечето от публичните компании. Ниските цени на акциите държат настрана всички - големите пазарни участници търсят други алтернативи, малките пък пресмятат усърдно и оглеждат в детайли всяко свое вложение. Единствено институционалните инвеститори проявяват по-голяма активност, като актуализират всяко тримесечие своите портфейли.

Липсата на играчи на борсата, естествено, намалява броя на сключените сделки, а това пък стопява и оборотите. А тази неблагоприятна тенденция засяга покупките и продажбите на всички основни видове финансови инструменти - и акции, и облигации, и компенсаторни инструменти.

Финансовите резултати на инвестиционните посредници от последните дванадесет месеца (към 30 септември) поставиха големите играчи на пазара на челните места в крайното класиране на в. "БАНКЕРЪ". Трима от тях взеха точки по всички показатели и така запазиха позициите си в класацията. Други пък - "Юробанк България", "Авал ИН", "ЮГ маркет" и "АВС Финанс", отстъпиха пред конкурентите си и излязоха от Топ 10. Стигна се до обновяване на имената в десетката на най-добрите. Местата на напусналите заеха "Д.И.С.Л. Секюритийс", "Де Ново" и "Евро-финанс", които са присъствали в класацията ни през изминалите месеци. Общо двадесет и три от дружествата взеха точки по отделните подреждания, а 11 от тях получиха възможност (съгласно изработените правила) да се борят за разпределението на местата в първата десетка.

В крайна сметка настъпиха леки размествания в тройката от миналата година. "Елана Трейдинг" не само бе сред номинираните по всички критерии на класацията (и с едно първо място), а запази мястото си на върха. Резултатът на дружеството от 33 точки (от 40 максимално възможни) му позволи да стане

"Инвестиционен посредник на 2015 г."

Фирмата от групата "Карол" остана втора с 31 точки. Усърдието на брокерите на "Капман" пък изведе тяхното дружество с едно стъпало нагоре и то вече е на почетната стълбица (с 27 пункта). "Първа ФБК" загуби от точковия си актив и логично слезе на четвъртата позиция, която разделя с "БенчМарк финанс".

Банковите инвестиционни посредници не се представиха много успешно през тази година. Едва три от тях взеха точки, а място в крайното подреждане намери една от фирмите - Централна кооперативна банка. Но се подреди във втората половина на таблицата с класацията на в. "БАНКЕРЪ".

Ниската борсова търговия и намаляващите котировки при повечето от публичните компании от началото на 2015-а разбъркаха подреждането по показателя

оборот на "БФБ-София"

Присъствието на банковите инвестиционни посредници, които обикновено се представят много силно, в края на септември е доста камерно. По принцип те не сключват много сделки с ценни книжа, но тъй като става въпрос за по-големи пакети, и превъртените в тях пари обикновено са доста. Сега не е така и единствено Централна кооперативна банка попадна сред номинираните.

Само едно дружество е успяло да прескочи гросмайсторската граница от 100 млн. лева. "Първа ФБК" е доста пред конкурентите си с най-голям оборот, като е помогнала на клиентите си да изтъргуват книжа за 108.27 млн. лева. Дружеството е и сред тези, които имат най-много сделки на "БФБ-София".

Впечатляващ оборот показва и "Евро - Финанс" от групата "Еврохолд България". Брокерите му са заработили 91.115 млн. лева. Тройката на най-работливите се допълва от "София Интернешънъл Секюритиз", на чиято сметка се водят контракти на обща стойност 74.454 млн. лева. Най-добре представилият се банков инвестиционен посредник - Централна кооперативна банка, е на седмо място с оборот от 55.081 млн. лева.

Тези числа показват, че борсата ни е далеч от възстановяването, а този оборот е следствие от търгуването с малко на брой компании, от ниските цени и преобладаващото количество на дребните инвеститори.

Най-активни са небанковите инвестиционни посредници през последните дванадесет месеца (към 30 септември) по показателя

сключени сделки на "БФБ-София"

Господството им в списъка на номинираните е пълно, а първите шест в класирането са същите, както и преди година. Трябва да отбележим обаче, че всички дружества имат по-малко сделки. "Карол" затвърждава предимството си пред своите конкуренти и отново е на първото място, както бе и в последните годишни класации. Неговите брокери са сключили 37 951 контракта. "Елана Трейдинг" е първи подгласник с 16 611 сделки, а "БенчМарк финанс"  трети - с 11 285 договора.

Сред десетимата най-добре работили инвестиционни посредници през периода са и двама от регионалните брокери. По сметката на пловдивския "Юг Маркет" се водят 5091 покупко-продажби, а в баланса на варненския "Реал Финанс" са отчетени 2542 договора.

"Елана Трейдинг" е изготвило най-много проспекти през периода. Дружеството е помогнало на шест компании да подкрепят новите си проекти със свеж капитал от фондовата борса, а по този начин и оглавяват подреждането по показателя

брой емисии акции и облигации

Българските фирми вече не са така активни в търсенето на алтернатива за привличане на свободните средства на инвеститорите чрез "БФБ-София". Те са осигурили работа на петнадесет от инвестиционните посредници, които са подготвяли документи за свои клиенти.

"София Интернешънъл Секюритиз" има на своя сметка пет проспекта, одобрени от Комисията за финансов надзор, а "Евро-Финанс" - четири. Само две дружества от банковите инвестиционни посредници са имали оферти за работа по подобни документи, но и те са им осигурили място сред номинираните.

Няколко от брокерите продължават да подпомагат и обратното изкупуване на акции в полза на различни компании. Но тъй като тази процедура продължава в рамките на пет години, тази им дейност не се взема предвид в подреждането по този показател, за да не се създава невярна представа за броя на обслужваните емисии от ценни книжа.

Информацията за

електронната търговия на "БФБ-София"

се събира доста трудно, поради което и подреждането по този показател е малко условно. В края на септември системата COBOS, разработена от "БФБ-София" за участие в борсовата търговия с поръчки чрез интернет, продължава да намалява и вече обслужва само 339 абонати, показва проучването на в. "БАНКЕРЪ".

В същото време деветте алтернативни платформи, организирани от инвестиционни посредници, привличат клиенти с по-добрите си условия. Бройката на потребителите им расте, а изчисленията показват, че Karoll Broker, BenchMark BG Trader, Elana BG Trader и C Trader (на "Капман") вече са по-търсени, отколкото COBOS. Освен тях в действие са още няколко платформи, но те нямат практика да обявяват данни за дейността си.

Класирането по показателя "електронна търговия" е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой сключени сделки и реализиран в тях оборот. През периода "БенчМарк Финанс“ е работил с най-много клиенти (общо 8068). "Карол" пък остава лидер по броя на сделките (33 283) и оборот при търгуването чрез интернет (над 68 млн. лв.). Така дружеството от групата на "Карол" естествено печели в подреждането по този критерий.

Нагласите в сектора за следващите месеци остават песимистични - най-вече заради слабата борсова активност от началото на годината поради несигурната икономическа среда и на неособено високата платежоспособност.

 

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

Създадено през 1991 г., "Елана Трейдинг" АД е един от първите инвестиционни посредници в България, получили пълен лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на търговия с ценни книжа на местния и на международните пазари и инвестиционно банкиране. Компанията традиционно поддържа - вече близо 25 години, водеща пазарна позиция сред Топ 3 на посредниците на пазара. Посредникът е ексклузивен партньор за България на американската брокерска компания Auerbach Grayson&Co и вече 17 години е част от международната й партньорска мрежа в 130 страни.

"Елана Трейдинг" работи съвместно с водещата европейска банка Saxo Bank за предлагане на онлайн търговия на международните финансови пазари. Дружеството традиционно си сътрудничи с водещи компании за финансова информация като Thomson Reuters, Bloomberg, Standard & Poor's Capital IQ, Factset Research Systems и др., които публикуват и ползват анализите й за нуждите на клиентите си по света. Компанията предлага три платформи за електронна търговия: ELANA BG Trader (на "БФБ-София"), ELANA MetaTrader и ELANA Global Trader - на международните финансови пазари.

"Елана Трейдинг" се представлява от председателя на съвета на директорите на дружеството Радослава Масларска и от изпълнителния директор Момчил Тиков. Мажоритарен собственик на инвестиционния посредник е "Елана финансов холдинг" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във