Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Борсови бягства охлаждат оптимизма

Борсовата търговия през изминалата година не беше много активна и това  беше причината и цените на акциите на публичните дружества, с някои изключения, да се движат на приливи и отливи. Очаровани от сравнително ниските стойности на книжата, някои мажоритарни акционери се възползваха от ситуацията, за да съберат "под крилото си" и книжата, които не бяха под техен контрол.

"Биовет" и Институт по целулоза и хартия, чието търгово предложение е внесено на 14 декември, очертаха двата края на списъка на борсовите бягства у нас през 2017 година. Мажоритарните собственици на дузина компании обявиха търгови предложения през изминалите дванадесет месеца и след успешното им приключване ги отписаха (или предстои да го направят ) от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Така те загърбиха и борсовата търговия и като следствие от това заличиха милиони от пазарната капитализация на "БФБ-София". Лошото е, че след тази процедура си тръгнаха и компании с потенциал, а не се виждат на хоризонта други, които да ги наследят на борсовия тепих. А книжата на някои от тях дори участват в изчисляването на четирите индекса на "БФБ-София".

Вярно е, че всеки инвеститор има право и виждания за развитие на фирмата, която притежава. Но заедно с това от подобни действия фондовият пазар обеднява, а борсовите играчи губят възможността да търгуват с акциите на големи компании. Но така или иначе случващото се е част от реалността на пазарната икономика.

Тон за борсовите бягства даде производителят на продукти за ветеринарната медицина

"Биовет"

от Пещера. От 27 март акциите му не се търгуват на "БФБ-София". Това стана след търговото предложение към миноритарните акционери в края на миналата година, когато делът на основния собственик "Хювефарма" - собственост на братята Кирил и Георги Домусчиеви, и на свързания с него партньор "Опортюнити 2009" нарасна до 93.07 процента. При това положение мажоритарният собственик не бе задължен да изкупи и останалите акции, каквото право получава, ако надхвърли дела от 95% от книжата с право на глас. Така хиляди акционери останаха в едно непублично дружество. Утехата за тях е, че запазват правото си на дивидент, ако има такъв. Пазарната капитализация на "Биовет" при отписването беше 98 млн. лв. при последна сделка за акция от 14.5 лв. за дял.

От борсата вече "слезе" и

"Велде България"

водещият производител на шперплат и фазерни плочи (плочи от дървесни влакна) и други дървени материали у нас. Акционерите му приеха решението за отписване на троянския производител (по-рано познат като "Лесопласт") от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, на общо събрание на 16 юни. На 25 юли и регулаторът заличи "Велде България" и издадената от него емисия от 404 634 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  

С вложение от 698 537 лв. мажоритарните собственици успяха да установят пълен контрол върху фирмата. Австрийската Welde премина границата - да владее 95%, което й позволява автоматично да изкупи книжата и на останалите акционери при цена от 34.17 лв. за един дял. За всички тях това си е печалба, тъй като собствениците на дружеството нямат практика да разпределят дивидент. "Бягството" на "Велде България" отписа 13 826 344 млн. лв. от борсовата капитализация.      

Влизането на нов собственик през октомври миналата година в

"Дружба стъкларски заводи"

бе ясен знак, че фирмата ще е поредната, която ще отпадне от списъка на публичните дружества и търговията с акциите й ще спре. Софийската компания дотогава бе част от гръцката група "Юла Гласуъркс" С.А. (Yioula Glassworks SA), която официално уведоми, че е сключила договор за продажба на "съществена част от бизнеса със стъклени бутилки и буркани" на португалската компания BA Vidro S.A. В края на януари сделката бе приключена, а новият собственик, който контролираше 99.24% от капитала, отправи търгово предложение към миноритарните акционери и обяви, че планира да отпише дружеството от борсата.

След приключване на процедурата мажоритарният акционер контролираше пряко и чрез свързани лица общо 99.78% от книжата с право на глас в капитала на производителя на стъклен амбалаж. Това пък му позволи в тримесечен срок - след одобряване на предложението за изкупуване от Комисията за финансов надзор, да събере всички книжа при цена, равна на 6.118 лв. за един брой. Това изтри 40 926 740 лв. от оценката на "БФБ-София". Фирмата поддържа последователна дивидентна политика - само през 2005 и 2007 г. тя не е поощрявала инвеститорите. Така че излизането на една такава компания от "БФБ-София" е голяма загуба и за фондовия пазар, и за борсовите играчи.

Русенската текстилна фабрика

"Фазан" АД

която е дъщерна компания на "Стара планина холд", бе отписана от публичния регистър с решение на КФН на 16 ноември. Предложението за това бе гласувано от общото събрание на акционерите, проведено на 3 ноември. Решението бе взето след успешно проведена процедура на търгово предложение от "Стара планина холд" АД при цена от 1.41 лв. за акция, след която компанията майка притежава 92.65% от капитала на "Фазан" АД. Съгласно обявените намерения мажоритарният акционер ще запази основната дейност на най-голямата чорапена фабрика на България.

С решение от 24 ноември Комисията за финансов надзор отписа и

"ИХБ Електрик"

- дъщерно дружество на "Индустриален холдинг България" АД, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Това стана, след като търговият предложител "ЗММ България холдинг", дъщерно дружество на "Индустриален холдинг България" АД, който притежаваше 93.96% от капитала на предприятието, отправи оферта и за останалите акции с право на глас на цена от 10.59 лв. за един брой.

Още през май тази година от "ЗММ България холдинг" уведомиха останалите акционери на предприятието, както и Комисията за финансов надзор и "БФБ-София" АД за намерението си да регистрират търгово предложение за закупуване на книжата на останалите притежатели на акции от машиностроителната фирма. То пък бе следствие и продължение на обявеното още през януари от съвета на директорите на "ИХБ Електрик" решение за преустановяване на производството на електрически машини от продуктовата гама на дружеството и на плановете си за преориентиране на дейността към нови полета на развитие. Преди да се пристъпи към този обрат обаче, предприятието ще завърши всички започнати проекти и приети поръчки, обявиха от завода.

Комисията отписа

"Складова техника" - Горна Оряховица

като публично дружество и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 281 968 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Отписването е в резултат на подадено заявление от дружеството. Мажоритарният собственик "Фаворит холд" АД изкупи книжата на "Складова техника" от останалите акционери на дружеството. Обект на търговото предложение бяха 5819 броя, представляващи 2.06% от капитала на дружеството. Цената за една акция бе 29.20 лева.

Председателят на директорския борд на фирмата Иван Тодоров е водещата фигура в структурата на собствеността на "Фаворит холд", който има портфейл от фирми от машиностроенето и туризма. Той е съсобственик в българо-чешката компания "Еуратек" ООД, която внася и търгува с автомобилите Skoda у нас.

Последните две дружествата от застрахователния сектор, чиито акции се търгуваха публично, също са напът да напуснат борсата. Акционерите на

ЗАД "Евроинс"

вече гласуваха през октомври компанията да бъде отписана от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, който води Комисията за финансов надзор. Те приеха и нов устав на фирмата, който ще влезе в сила след одобрение от регулатора. Дотук се стигна, след като малките акционери приеха търговото предложение на "Евроинс Иншурънс Груп", холдинговото дружество, което обединява инвестициите на "Еврохолд България" в застрахователния сектор на Балканите. Компанията майка изкупи 796 152 акции по 1.30 лв. за всяка една от тях и след търговото предложение увеличи дела си в "Евроинс" от 90.10 на 94.90 на сто.

Още в началото на процедурата мениджърите на "Евроинс Иншурънс Груп" обявиха, че смятат да отпишат дъщерната фирма от регистъра на публичните дружества в България и съответно да изтеглят акциите на застрахователя от търговия на "БФБ-София". Сделки с тези книжа на фондовата борса се сключват от 31 януари 2006-а. "Евроинс Иншурънс Груп" ще продължи основната дейност и стратегията за развитие на "Евроинс".

За другото борсово търгувано дружество от застрахователния бранш -

ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" - София

процедурата продължава. Комисията за финансов надзор одобри промени в търговото предложение на "Виена Иншурънс Груп АГ Винер Ферзихерунг групе" - Австрия, и "Ти Би Ай България" ЕАД. Двете дружества притежават общо 99.99% от капитала на дружеството, или общо 3 147 448 акции. В момента основните акционери не притежават пряко или чрез свързани лица 10 броя, или 0.01% от книжата от останалите собственици поради наличието на запор върху тях. За всяка една от тях се предлагат по 44.78 лева. 

Отписването на тези компании ще изостри в още по-голяма степен необходимостта на "БФБ-София" да бъдат привлечени  нови, при това качествени емитенти. Вярно е, че има мерки, заложени от правителството в стратегията за развитие на капиталовия пазар у нас. Например, предвиждат се и ваучери за борсов дебют на стойност 100 000 лева. Но за съжаление процесът на скъсяване на списъка на публичните дружества тече по-бързо, отколкото попълването му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във