Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Борсов оптимизъм за наивници

Мощните турбуленции на международните капиталови пазари, които съвсем обяснимо се отразиха и на БФБ-София, изглежда, стихват поне на този етап и се наблюдава плавно успокояване на емоциите и котировките. След кратки, постепенно отшумяващи колебания в двете противоположни посоки цените на акциите се стабилизираха около новите равновесни нива. Новината на седмицата дойде от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, която определи БТ Инвест ГмбХ, Австрия, за победител в конкурса за приватизацията на 79.83% от капитала на Булгартабак холдинг АД. След кратко колебание книжата на Булгартабак холдинг се успокоиха на нивата около 27 лв. за дял, или 20% под предложената от БТ Инвест цена. Макар и вяла, реакция на новината се наблюдаваше и при дъщерните цигарени фабрики в София и Благоевград. При ниски обеми акциите на София БТ поскъпнаха с 1-2% до около 34.40 лева. В очакване на развоя по приватизационната сага ножицата между най-добрите оферти купува и продава при Благоевград БТ се разшири до над 20 процента. През седмицата стана ясно, че консолидираната печалба за полугодието на Булгартабак холдинг намалява с 50% на годишна база до 2.89 млн. лева. Голяма част от влошаването на финансовия резултат е следствие на отрицателното влияние на промяната на валутните курсове. От друга страна, консолидираните нетни приходи от продажби на Булгартабак се увеличават с 30% на годишна база - до 167.55 млн. лв. за първите шест месеца на годината.
Общо взето, публикуваните консолидирани финансови отчети и на останалите компании към края на второто тримесечие не предложиха изненади. За първите шест месеца Софарма бележи 13.5% увеличение на годишните си приходи от продажби и те са 315.7 млн. лева. Растат обаче и разходите за материали, стоки, заплати и амортизация, които в комбинация с отрицателни курсови разлики подяждат нетната печалба на групата за полугодието с 18.5%, която в края на юни пада до 21.4 млн. лева. Отчетът не повлия съществено върху търговията с книжата на Софарма и имаше затишие в сделките с тях, както впрочем и с тези на останалите компании.
И при банките ясно изразените мечи нагласи отстъпиха място на консолидацията. Книжата на Централна кооперативна банка (ЦКБ) успяха да се стабилизират на нивата около 1.06-1.07 лв. за дял, при относително добри обеми. Според публикувания консолидиран финансов отчет на ЦКБ тя отчита спад от близо 10% на нетния си лихвен доход за полугодието - до 30.6 млн. лв., който донякъде се компенсира от 7% ръст в дохода от такси и комисиони, които достигат до 13.4 млн. лева. Освен това тази година липсва еднократният доход от близо 9 млн. лв. заради покупка на банки в Македония, като в крайна сметка нетната консолидирана печалба на ЦКБ за първите шест месеца намалява с 64% на годишна база до 5.4 млн. лева. Първа инвестиционна банка (ПИБ) успя да възвърне част от загубената си капитализация и след като книжата й удариха дъно на равнищата около 2.35 лв., бързо отскочиха до 2.60 лева. Последва успокояване на нивата между 2.50- 2.55 лв. за дял. След като започна продажбата на правата за участие в увеличението на капитала на Българо-американска кредитна банка (БАКБ), търговията с акциите на банката стана дефицитна. Малкото на брой сключени сделки се реализираха на нивата непосредствено над 4 лв. за дял, по-малко от 1% над емисионната стойност на новите акции. Същевременно правата се търгуваха твърдо на 0.06 лв. за брой, като общо през пода на борсата преминаха малко над 18 хил. права.

Facebook logo
Бъдете с нас и във