Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА В СЯНКАТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ

Изминалата седмица премина под знака на постоянно излизащите на бял свят счетоводни отчети на публичните компании за 2005 година. Очакванията на преобладаващата част инвеститори невинаги се сбъдваха и това се отрази незабавно върху котировките на съответното кривнало от правия път дружество. Ярък пример за манипулация с доверието на акционерите е отчетът на Петрол АД. В него има загуба от сделки с ценни книжа за над 25 млн. лева. Парадоксът е, че тази загуба е резултат от сделки именно с акциите на Петрол АД, които бяха купени от дъщерното дружество Нафтекс Петрол ЕООД по 4.28 лв. на 20 ноември 2005 г. и продадени по 3 лв. на 14 декември 2005 година. В крайна сметка акционерите пиха по една студена вода, а Комисията за финансов надзор въобще не забеляза злоупотребата. В резултат на влошените финансови резултати акциите на Петрол поевтиняха до под 3.60 лв. - от 3.80 лв. преди публикуването на отчета. Подобни преживявания не останаха чужди и на акционерите на Полимери АД. През последното тримесечие на годината бяха обезценени и отписани вземания на дружеството в размер на близо 7 млн. лв., което рязко намали финансовия резултат, който достигна до малко над 1 млн. лева. Счетоводните гимнастики не са чужди на българските инвеститори и сякаш вече са привикнали към тях. Финансовия резултат на Българската телекомуникационна компания намаля до 139 млн. лв. от близо четвърт милиард за 2004 г., най-вече в резултат на повишените разходи през четвъртото тримесечие в размер на 100 млн. лв. за обещетяване на напусналите доброволно служители. Инвеститорите явно приеха позитивно направената жертва в името на бъдещи печалби и книжата на телекома поскъпнаха с 0.5% в деня след публикуването на отчета. Не толкова спокойна беше реакцията на акционерите на Слънчев бряг АД. След като дружеството излезе на загуба за 2005 г. в размер на 1.13 млн. лв., малцина жестоко изненадани инвеститора побързаха да закрият позициите си и разпродадоха акциите си до нивата под 18 лв. за дял. На подобни разпродажби станахме свидетели и при книжата на Пампорово, където очакванията за солидна печалба през 2005 г. бяха попарени от загубата на дружеството в размер на 441 хил. лева. Въпреки разочарованието от постигнатия резултат книжата на зимния курорт трудно преминаха низходящо границата от 25 лв. и достигнаха 24.55 лева. Както се казва, въпреки засиленото публикуване на финансови отчети гвоздей на седмицата стана застрахователното дружество Евроинс, чиито книжа бяха регистрирани за вторична търговия на БФБ-София. Рязкото поскъпване в резултат на еуфорията направи лоша шега на мажоритарите, които си помислиха, че това е реалната цена на компанията, и започнаха да разиграват сценарии от типа на познатите ни от близкото минало манипулации покрай книжата на Битекс. След дълбок и резултатен размисъл тази практика беше преустановена и в четвъртък позицията започна да изживява реална, макар и нисколиквидна търговия. За отличник на седмицата можем да номинираме Софарма. Книжата на фармацевтичното дружество бяха ухажвани от явно крупен инвеститор, който в единична сделка закупи 5 млн. акции по 7.70 лв. броя. Оттам нататък пътят нагоре беше предопределен от ниската последваща ликвидност и еуфорията около публикувания отчет за 2005 година. Финансовият резултат на любимката на инвеститорите нарасна до 34 млн. лв. - от 20 млн. лв. година по-рано.

Facebook logo
Бъдете с нас и във