Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА В ЧИКАГО ПУСКА ФЮЧЪРСИ В ЮАНИ

Борсата за фючърси и опции в Чикаго (Chicago Mercantile Exchange - СМЕ) ще пусне първите фючърсни контракти в китайски юани - етап от стабилното разширение на гамата от валутни фючърси, които се търгуват на нея. Интересът на инвеститорите към китайската валута се засили, след като през юли миналата година китайските власти премахнаха стриктната обвръзка на юана към щатския долар и преминаха към управление и постепенна ревалоризация на паричната си единица. Всеобщото мнение е, че Китай ще продължи да ограничава контрола през идните години и юанът ще поскъпне, защото в момента се смята за подценен към зелените пари.
Повечето спекулативни търговски сделки с китайската валута се осъществяват зад граница, на форуърдните пазари, без реално прехвърляне на пари. Те обикновено се използват за застраховане срещу валутен риск или за залагания на посоката на движение на парични единици, които не са напълно конвертируеми. Така че СМЕ просто ще предложи още една възможност за спекулативна търговия, както и за арбитражни сделки между двата продукта.
Търговията на фючърси и опции в юани срещу щатски долар, евро и японска йена ще започне в края на август, а позициите ще се преоценяват въз основа на съответния официален обменен курс при приключване на търговията за деня на Китайската народна банка. След юана СМЕ ще пусне и фючърсни контракти в южнокорейски вони, с което броят на търгуваните валути на борсата ще надхвърли двадесет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във