Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА ЩЕ ЖИВНЕ СЛЕД АКЦИИТЕ НА ХИМИМПОРТ

Първичното публично предлагане на акции на Химимпорт приключи. В близките месеци обаче ще станем свидетели на още вълнуващи събития около самия холдинг, както и около фирмите, които са негова собственост. Небивалият интерес - заявки за 111 млн. лв., което надхвърля 2.5 пъти количеството, доказва, че на българската фондова борса има още много място за качествени емисии. Неудовлетворените поръчки бяха за над 66.88 млн. лева.
Според Сава Стойнов, експерт по управление на риска в Централна кооперативна банка, постъпилите от чужденци заявки за участие в първичното публично предлагане са били 31% от общия брой, или за 34.41 млн. лева. След записването на акциите отново същият брой чуждестранни заявки са удовлетворени и сега над 13.5 млн. лв. от капитала на Химимпорт е собственост на инвеститори от чужбина. Вторичната търговия с книжата на холдинга, които вече имат и присвоен борсов код CHIM, се очаква да започне в края на октомври. Преди това те трябва да бъдат вписани първо от съда, от Централния депозитар, от Комисията за финансов надзор и едва тогава и от борсата.
Част от сумите на чуждестранните инвеститори, останали от неизпълнените поръчки, сигурно ще бъдат изтеглени от страната, но други ще бъдат вкарани в български компании. Много е вероятно това да са акционерните дружества със специална инвестиционна цел, които претърпяха най-големи разпродажби на ценни книжа.
Що се отнася до неудовлетворените български играчи, очевидно е, че някои от тях ще се насочат към акциите на Химимпорт след пускането им за търговия на фондовата борса. Друга група пък ще се ослушва за развитието на дружествата на холдинга, които предстои да бъдат регистрирани за търговия. Очакванията засега са първо на БФБ София да се листва Слънчеви лъчи България АД. Дружеството е добра възможност за инвестиция, тъй като планира да изгради за около 65 млн. евро два завода за биодизел и биоетанол в страната, което допълнително ще повиши приходите му. Химимпорт има намерение да регистрира на борсата Хемус Ер и ЗПАД Армеец, но това изглежда ще стане към края на 2007-а и началото на 2008 година.
Някои експерти и брокери са на мнение, че в близките шест месеца може да станем и свидетели на увеличение на капитала на Химимпорт, което ще е прелюдия към пускането на допълнителни акции за увеличаване на свободно търгувания обем книжа на борсата. Според Сава Стойнов обаче поне в рамките на 2007 и 2008 г. не се предвижда нито пускането на нови акции на пазара, нито ново увеличение на капитала на компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във