Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА ЩЕ ЧИСТИ СКЕЛЕТИТЕ ОТ ГАРДЕРОБА

БФБ-София се подготвя да разчиства скелетите в гардероба си. На 5 юли в сайта на борсата беше публикуван списък със 194 дружества, които евентуално ще бъдат преместени в новия сегмент В на Неофициален пазар. Броят им представлява 59.14% от всички 328 публични компании, търгувани на борсата. В новия сегмент ще бъдат включени всички дружества, които не се вместват в изискването за средномесечен оборот от над 4 хил. лв. за последните шест месеца, или такива, с които са сключени по-малко от пет сделки средномесечно за същия период. Така БФБ-София иска да направи пазара на ценни книжа у нас по-прегледен и се опитва да преодолее едни от основните му проблеми - ниската ликвидност, множеството напълно неликвидни емисии и липсата на интерес към първично публично предлагане на акции. Както в. БАНКЕРЪ писа, след приемането на новия правилник компаниите ще имат шестмесечен срок, в който да се вместят в изискванията. Възможно е междувременно в списъка да бъдат добавени или извадени дружества. Така новият сегмент реално ще започне да функционира най-рано през ноември.
Няма спор, че скелетите в гардероба на БФБ-София са много. Показва го и бройката на дружествата, включени в списъка. С част от книжата не е търгувано от създаването й през 1999 година. През тази пък не са извършвани сделки с активите на 72 дружества. Въпреки всичко обаче сред нарочените за новия пазарен сегмент компании има и такива, които са печеливши и дори се търгуват на официалния пазар на БФБ-София. Какъвто например е случаят с АКБ Корпорация ХАД. Средномесечният обем на изтъргуваните акции на дружеството е 1665.17, а средномесечният оборот с тях - 2109.38 лева. Броят на сделките, извършвани средно всеки месец с книжата му, са 44.33. Като цяло обаче за първото тримесечие на тази година холдингът има положителен финансов резултат - 726 хил. лв., а приходите му са се увеличили с 23 процента. Случаят с Еврохолд АД е подобен. За последните шест месеца са търгувани средно по 140.33 акции на дружеството, а средномесечният оборот е 171.39 лева. Сключените сделки са шест. Еврохолд също обяви печалба за първото тримесечие на тази година от 936 хил. лв. - подобрението е значително, тъй като за същия период на миналата година дружеството беше на загуба от 8 хил. лева. И друга компания ще попадне в новосъздадения сегмент, ако не увеличи ликвидността на акциите си - Транскарт АД. Въпреки че средномесечният оборот и обем продадени акции (съответно 568 660.24 лв. и 75 212) са високи, сделките са били само 2.33 на месец. Компанията успя да излезе на печалба от 4 хил. лв. за първото тримесечие на тази година. При нея финансовите резултати за първото тримесечие на годината също се подобряват в сравнение със същия период на миналата, през което Транскарт обяви загуба от 327 хил. лева.
Пълният списък на дружествата, които могат да бъдат преместени в новия сегмент, е публикуван на сайта на фондовата борса (www.bse-sofia.bg). Новият правилник на борсата ще доведе до размествания и в Официален сегмент. Досегашните три сегмента ще бъдат намалени на два. За сегмент А изискванията са сделките с акциите на едно дружество да са поне 200 на месец и тяхната стойност да е поне 100 000 лева. Капитализацията на емисията пък трябва да бъде над 20 млн. евро. Досегашните критерии бяха два пъти по-ниски. За сегмент В критериите са: оборот 40 000 лв. и поне 100 сделки на месец, както и капитализация на емисията над 10 млн. евро. Освен това показател ще бъде и размерът на free-float (свободно търгуван обем акции), който трябва да е поне 25% за сегмент А и 10% за сегмент В. Сега средният free-float на компаниите е 10 на сто. Те трябва да са имали и печалба три или две години през последните пет за съответния сегмент.
Така в края на годината капиталовият пазар в страната ще бъде напълно променен. Инвеститорите ще могат лесно да различат кои са ликвидните компании. Дружествата в по-долните нива на пазара пък ще се стремят да изплуват нагоре, за да станат по-атрактивни при привличането на капитал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във