Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА СЕ ВРЪЩА В КОНДИЦИЯ

Седмицата премина без изненади. Инвеститорите бяха насочили своето внимание към централизираните търгове и се опитваха да извлекат печалба от разликата в цените на акциите на приватизационния и на свободния сегмент на борсата, но рядко успяваха. Индексът СОФИКС се възстанови частично от загубите, които претърпя след публикуването на неокончателните финансови резултати на компаниите за 2003 г., и отново се колебаеше около 450 точки. Ръстът му до голяма степен се дължеше на поскъпването на акциите на Софарма, които отново се търгуваха на нива между 3.20 и 3.28 лева. Малко по-скъпо вървяха и книжата на Булгартабак Холдинг и Благоевград БТ.Финансовите компании се търгуваха активно. Резултатите на ЦКБ бяха приети позитивно от пазара и цените на книжата й се покачиха до 1.91 лв., а седмичният обем достигна 32 хил. бройки. Акциите на ДЗИ разшириха диапазона си на търговия, като сделките с тях се сключваха в широки граници - от 21.30 до 22 лв., като големите пакети се търгуваха по-близо до горната граница. Продажбите бяха предизвикани от продължилото няколко месеца стабилизиране на цените. А евентуални по-големи покупки ще има в резултат на търсене с дългосрочен хоризонт и в случай че консолидираният отчет за 2003 г. покаже нарастване на приходите и печалбите. Значителна активност имаше и при сделките с акциите на Неохим. Цената им достигна до 5.50 лв., но въпреки това то си остава дружеството с най-нисък коефициент цена-печалба сред всички, които участват в индекса СОФИКС.Сред най-губещите компании през изминалата седмица бе Битекс. Книжата й поевтиняха с около 10 %, като спадът бе предизвикан от еднократна разпродажба. Очакванията за бързо поскъпване на българските технологични компании, които се базират на аналогията с американските, са малко пресилени. В случая е по-вероятно изнервен от чакане инвеститор да е наказал компанията за бавния ръст на книжата й. Рекордно ниска стойност достигнаха акциите на Проучване и добив на нефт и газ АД - по 8.30 лв. за бройка, а ликвидността им спадна до минимални нива.Бившите приватизационни фондове - Доверие - Обединен холдинг и Албена Инвест холдинг, се търгуваха без промяна, докато Синергон холдинг продължи да поевтинява и достигна до 1.34 лв. за бройка. През следващата седмица не се очакват съществени промени на цените. По-значителни размествания би трябвало да предизвикат консолидираните баланси, но тяхната поява се очаква едва към края на месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във