Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА СЕ СРИВА С ПРЕДЕЛНА СКОРОСТ

По-страшна седмица за собствениците на акции от водещите български компании и техните брокери от началото на годината едва ли е имало. Участник на пазара характеризира сгромолясването на книжата на ЛУКойл Нефтохим със сцена от екшъна Пределна скорост, в която главните герои се приземяват с парашути.
Девети май с основание може да се нарече черната сряда за българската фондова борса. В този ден масовата разпродажба, която направиха предимно клиенти на инвестиционните посредници Първа финансова брокерска къща и Хеджър, свали котировките на петролната рафинерия с близо 20 процента.
На пазара се коментира, че продавачи са български фирми, които се опасяват от още по-рязко обезценяване на книжата на ЛУКойл Нефтохим. Низходящият им тренд има три фактора, които плашат участниците на пазара. Първо, в скоро време се очаква на борсата да се появят преференциалните акции, закупени от работниците в дружеството преди малко повече от месец. Това ще увеличи многократно предлагането им. Освен това преди седмица имаше спекулации за предстоящо увеличение на капитала на компанията чрез апортирането на нефтено находище в Сибир. Пусна се и слух, че новите акции ще бъдат изкупени под условие изцяло от мажоритарния собственик на рафинерията ЛУКойл България по емисионна стойност, равна на номинала от 1 лев. Част от играчите, изглежда, не се замислиха, че това е невъзможно, според влезлия в сила на 31 януари миналата година Закон за публичното предлагане на ценните книжа. В него наистина има текст, според който капиталът на публично дружество може да се увеличава под условия, ако това е предвидено в приватизационен договор. Условието обаче беше договорът да се представи в Държавната комисия по ценните книжа до средата на февруари 2000 година. Нито един собственик обаче не стори това. Третата причина за спада на котировките на ЛУКойл Нефтохим са очакванията, че мажоритарният собственик на рафинерията няма да подкрепи раздаването на дивиденти през следващите години.
Още по-драстично - с 21.85%, през седмицата поевтиняха книжата на Булгартабак холдинг. Нямаше активна търговия с тях и затова размяната им остана едва ли не незабелязана. В четвъртък сделки с акциите на тютюневия холдинг се сключваха срещу едва 10 лв. за бройка. Това е най-ниската точка на търговия с книжата на дружеството след създаването на фондовата борса през 1997 година. Според някои специалисти, причина за поевтиняването им е недоверието на пазара към държавното управление на Булгартабак холдинг. Но очевидно той няма да бъде приватизиран през тази година. Така че каквито и финансови резултати да показват дружествата под шапката му, цените на акциите на тютюневия монополист скоро няма да се върнат на нивата отпреди година.
На блоковия сегмент отново се прояви АКБ Корпорация на Николай Банев. Прехвърлени бяха сравнително големи пакети от контролираните от бившия приватизационен фонд предприятия Берое (Стара Загора), Бимас (Русе) и на туристическия комплекс Русалка. Транзакцията на книжата на курорта се осъществи на главозамайващата единична цена от 69 лева. Продавач на пакета от 15 810 акции е или самата корпорация, или контролираният от нея пенсионен фонд Гаранция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във