Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА ОЧАКВА ЕМОЦИИ СЛЕД ПРАЗНИЦИТЕ

Притежателите на компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове с оптимизъм очакват да минат коледните и новогодишните празници, за да разберат дали този път надеждите им ще се сбъднат. Според плановете на Агенцията за приватизация през 2004 г. на фондовата борса трябва да излязат атрактивни дружества като БТК, Параходство Български морски флот, Параходство Български речно плаване и Булстрад.Пакетите от акции на БТК (20 %) и на Параходство Български морски флот (30 на сто) бяха включени в т. нар. пул Мечта, който трябваше да се пласира срещу компенсаторки през тази година. Консорциумът между ОББ, Булброкърс и Национална банка на Гърция бе избран да посредничи при продажбата им още през октомври 2002 година. В пула освен гореспоменатите дружества бяха включени 12.83% от книжата на Булгартабак Холдинг, както и 20 на сто от ДЗИ, които вече бяха продадени срещу компенсаторки. Основният проблем, който забави приватизацията на малките дялове от БТК и на параходството срещу непарични платежни средства, бе, че се чакаше първо да се раздържавят мажоритарните им пакети. Нито един от министрите не смее да прогнозира кога ще бъде продаден 65-процентният дял от БТК. Има известна вероятност обаче нетърпеливите притежатели на компенсаторки да бъдат облагодетелствани, ако приватизацията на по-малкия (35-процентен) дял от капитала на монополиста изпревари голямата сделка. Такъв бе случаят с Булгартабак Холдинг. Новата стратегия за раздържавяването на тютюневия холдинг бе приета едва след като бяха продадени акциите му, предназначени за приватизация срещу непарични платежни средства. Транспортният министър Николай Василев неотдавна заяви, че по всяка вероятност книжата на Параходство Български морски флот, предвидени за приватизация на борсата, също ще бъдат пуснати, преди да бъде продаден контролният пакет, за приватизацията на който все още се изготвя стратегия.Далеч по-реален изглежда борсовият дебют на 30-те процента от капитала на Параходство Българско речно плаване. На 4 декември Агенцията за приватизация обяви конкурс за избор на инвестиционен посредник, който да пласира срещу компенсаторки останалите държавни акции на дружеството. Крайната дата на публичното им предлагане трябва да е до 60 календарни дни от подписването на договора за посредничество. Вероятно тези акции ще бъдат предложени на фондовия пазар най-късно през март. Инвестиционен посредник се избира и за останалите у държавата 13.62 на сто от капитала на още едно атрактивно дружество - Булстрад АД. Първоначалната идея бе този пакет да бъде предложен на централизиран публичен търг, но правителството не я одобри. Сега той ще бъде пласиран на борсата срещу пари. Веднага след празниците АП ще предложи на инвеститорите държавните дялове от 87 ООД-та на неприсъствен публичен търг и още 423 държавни дружества, чиито акции ще се продават на централизиран публичен търг. Аукционите ще започнат на 5 януари и ще приключат на 26 януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във