Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА ЛОБИРА ЗА РЕЙТИНГОВА АГЕНЦИЯ

Фондовата борса предлага създаването на специален орган, който ще събира и публикува информацията, предоставяна от публичните дружества на БФБ, Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) и Централния депозитар, съобщи директорът Търговия и надзор на тържището Маню Моравенов. Идеята е счетоводните отчети, промените в дяловите участия, в капитала и другите данни, изисквани от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), да се концентрират на едно място и достъпът до тях да е по-лесен за инвеститорите. Впоследствие е възможно този орган да прерасне в Агенция за кредитен рейтинг и да обхване всички значими компании в България, а не само публичните, мотивира предложението Моравенов. Нейни собственици може да са институциите, които работят на капиталовия пазар - БФБ, ДКЦК и депозитарът. Създаването й може да залегне в поправките на ЗППЦК, които трябва да се внесат в Министерски съвет до няколко седмици, обясни директорът. Според него, член от този нормативен акт може да регламентира създаването на наредба за агенцията. Възниква обаче въпросът защо ще се лансира законово образуването на частно дружество (голямата част от акционерите на фондовата борса и депозитара са недържавни компании)?Играчите на капиталовия пазар обаче не са много ентусиазирани от предложението на Моравенов. Създаването на агенцията не означава, че тя ще изготвя добри анализи, смята един от водещите брокери. Според него, на борсата ревнуват, че публичните дружества предоставят информацията си първо на ДКЦК и нерядко пропускат да я сведат до знанието на БФБ. Власт да налага парични санкции има само комисията, затова често новините за общи събрания или промени в капитала изобщо не стигат да борсата. Това обаче е пропуск на закона, който не е уредил последиците от скриването на данни от БФБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във