Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА КАЗА ДУМАТА СИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ

Само ден преди официалното обсъждане на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) ръководството на фондовата борса разпространи документ, озаглавен Мерки за развитие на капиталовия пазар в България. Предложенията на БФБ отразяват познатите проблеми на пазара. Необходимо е, според тях, да се наложи забрана върху отписването на дружества от регистъра на публичните емитенти, ако не е отправено търгово предложение. Сега това е възможно, когато капиталът на дадена компания е под 200 хил. лева. Шефовете на борсата смятат, че търговите оферти трябва да се осъществяват директно на борсата, за да не се накърнят интересите на дребните акционери. Посредниците пък трябва да бъдат задължени да информират клиентите си, ако настъпят важни корпоративни събития от рода на общи събрания, настоява още ръководството на БФБ. В съзвучие с проекта за законови промени, изготвен от групата около Ралица Агайн, е предложението да се увеличат правомощията на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) в частта им за контрол над емитентите. Председателят на съвета на директорите на борсата Георги Прохаски и колегите му искат и да отпадне забраната тяхната институция да разпределя дивиденти. Предлагат се и сериозни промени в данъчните закони. Настоява се данъкът печалба за публичните дружества да има по-ниски ставки и да се отмени облагането на доходите от дивидент на физическите лица. Борсовите шефове предлагат и задължително да се въведат международните счетоводни стандарти. Записани са и обичайните искания за помощ от държавата като пускане на пакети от атрактивни дружества като Банка ДСК, БТК и Булгаргаз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във