Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА ГРЪМНА ШАМПАНСКОТО ЗА НОВАТА СИСТЕМА

Наред с пренебрежителното отношение на финансовото министерство към тегобите на българския капиталов пазар, най-коментираната тема сред брокерите в последно време е въвеждането на новата RTS- система за търговия на фондовата борса. От понеделник (23 октомври) новият софтуер е в действие и всички брокери го оценяват като стъпка напред. Посредниците разполагат на мониторите си с много повече полезна информация за състоянието на котировките на интересуващите ги дружества. Тя включва както цени на вече сключени сделки, така и подадените от посредниците анонси. Допълнително на екраните излизат и данни за това, кой отправя оферта за покупка или продажба на ценни книжа. Играчите на пазара имат възможност да се споразумяват по електронен път за условията по дадена сделка. В долната част на екрана има и чат, на който брокерите могат да обменят информация помежду си.


Новата система дава възможност за въвеждане на маркетмейкърски поръчки от страна на заинтересованите инвестиционни посредници. Очаква се тази услуга да проработи след Нова година. Маркетмейкърите ще поддържат постоянни котировки за покупка и продажба на ценни книжа по избрана от тях позиция. Предимствата им пред останалите участници на пазара е, че ще плащат на фондовата борса по-ниски такси за извършените от тях сделки. Засега размерът на таксите е 0.2% от обема на всяка транзакция. Председателят на съвета на директорите на борсата Георги Прохаски обяви стратегия за увеличаване на оборотите на тържището, която включва и двойно редуциране на таксите. Първоначалният проект за въвеждането на маркетмейкъри предвиждаше плащаните от тях суми да са също едно на хиляда от оборота на съответния посредник. Затова и се очаква таксите, които те ще плащат, да намалеят дори до 0.02 процента.


Не стана ясно как фондовата борса ще стабилизира финансовото си положение с новите такси, след като дори и сега работи на загуба. Отрицателният финансов резултат на БФБ за първите шест месеца на 2000 г. е 123 хил. лв., а приходите й спаднаха двойно. Задълженията на борсата пък скочиха от 73 хил. на 470 хил. лева. Според Прохаски разчитало се тържището да се замогне, като се повишат оборотите му вследствие на по-ниските такси. За привличане на приходи, достатъчни за стабилизирането на БФБ, може да повлияе и приемането на предложението да се премахне възможността да се сключват сделки на извънборсовия пазар срещу замяна с държавни ценни книжа. Така всички размени на акции от публични дружества ще се извършват на лицензираното тържище.


Някои инвестиционни посредници обаче смятат, че интерес към маркетмейкърство почти няма да има. Причината е, че при сегашния неликвиден пазар рискът от поддържането на постоянни котировки е много висок и малко по-ниските такси не могат да го компенсират. Вероятно само отделни брокерски къщи, които купуват акции предимно на бивши приватизационни фондове за сметка на големи клиенти, ще пробват да станат маркетмейкъри. Още отсега се проявява интерес и към книжа на оценявани като перспективни компании, например на закупените от Балканфарма холдинг заводи в Дупница, Троян и Разград.

Facebook logo
Бъдете с нас и във