Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА ЧАКА СВОИТЕ МАРКЕТМЕЙКЪРИ

Идеята за развитието на деривативен пазар на борсата е допаднала на 26 инвестиционни посредници, сочат данните от анкета, пусната от БФБ-София до нейните членове. На въпросите в нея обаче са отговорили едва 28 от 85 дружества. Опциите върху емисии от акции изглеждат най-приемливи за тях. Подобни инструменти биха търгували 23 посредници, 18 пък са дали предимство на опциите върху индекс на БФБ-София (в момента те са два - СОФИКС и BG 40). Девет от посредниците смятат, че у нас биха намерили почва опциите върху лихвени проценти, а други шест - опции върху сделки с валута.
Фючърсите са по-малко предпочитани от участниците на пазара. Според 17 от тях на БФБ-София биха се търгували фючърси върху емисии от акции или борсов индекс. Фючърсите върху лихвени проценти и валутният пазар биха били предпочетени от съответно осем и седем инвестиционни посредници. Част от тях са предложили да се направят деривати с базов актив злато и сребро, а други - върху държавни ценни книжа.
Проблем обаче се оказва липсата на подготвени кадри за търговия с деривати. Именно затова почти всички одобряват организирането на обучение, което може да се осъществи и чрез дискусии и конференции, курсове, семинари, кръгли маси и т. н. Според участниците на пазара е необходимо да се обучават кадри и за маржин търговия за работа с COBOS, с деривати и други. Голяма част от играчите на пазара обаче признаха пред в. БАНКЕРЪ, че все още е твърде рано да се говори за деривативен пазар у нас. Все пак не е зле да припомним, че повече от година съществува наредба, която урежда късите продажби, но такива все още не се сключват на фондовата борса. А именно чрез тях би се подобрила ликвидността на тържището - основният проблем, с който трябва да се справи БФБ-София.
Именно затова голяма част от инвестиционните посредници смятат, че е необходимо да се въведат маркетмейкъри за определени емисии акции. Това са хората, които създават ликвидност, а за тяхната поява се говори от доста време. Всъщност маркетмейкърът поддържа двустранни котировки на ценни книжа при определени условия. Интересното е, че 20 от анкетираните посредници са заявили, че съществуването им е задължително, но само седем са се съгласили да изпълняват тази роля, и то при определени условия. Според тях трябва ясно да са договорени отношенията с емитента, минималното количество акции и парите на разположение на посредника, които трябва да бъдат определени като процент от търговията за последните три месеца.
От системата за търговия COBOS са доволни 14 от анкетираните, а седем въобще не я използват. Недоволните посредници са отбелязали, че основен проблем на електронната система за търговия на борсата са честите случаи на разпадане на връзката към COBOS приложението. Според тях би трябвало да се намали и цената на услугата клиент портфолио.
В своята анкета борсата е задала и някои неудобни въпроси към своите членове. Един от тях е за причините, поради които те просрочват сетълмента на сделките с ценни книжа. Посредниците отговарят, че вината е в бавния обмен на информация с Централния депозитар, че липсват адекватни санкции, има проблеми в бекофиса на посредниците, технически грешки и т.н. Анкетираните смятат, че процесът на разплащане между членовете и борсата може да се подобри, като се създаде реална и независима клирингова институция и се подобри техническата обработка на сетълмента. Въвеждането на електронно банкиране и създаването на фонд за гарантиране на сделките при закъснение също могат да помогнат в тази насока.
Двадесет и четири от запитаните са заявили, че са доволни от услугите, които БФБ-София предлага, но препоръчват предлаганата информация на борсата да се допълни (със статистика за движенията на индексите и за включените в тях дружества, информация за пазарната капитализация на търгуваните дружества, новини, анализи ) и обслужването да стане по-бързо. Според много от посредниците комисионите на борсата могат да се намалят до степен да покриват нейните разходи. Освен това посредниците смятат, че трябва да се осигури възможност за обменяне на информация, засягаща ценните книжа на непублични дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във