Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОРСАТА АПЛОДИРА ДЕБЮТАНТИТЕ

Новите компании, чиито книжа излязоха тази седмица на борсата, вече донесоха печалби на първите купувачи. След като почти всичките 5% от капитала на Български информационни технологии АД, които дружеството предложи на фондовия пазар, бяха пласирани в първия ден от предлагането им (12 декември) при средна цена 1.86 лв за акция, в следващите дни цената закономерно се повиши и максималната им стойност в четвъртък бе 2.70 лева. Голяма част от първоначално предложените акции бе изкупена от клиенти на брокера, който пласираше емисията. Те най-вероятно са гръцки инвеститори, които познават дейността на мажоритарния собственик Промота Хелас и затова оцениха по-високо от нашите инвеститори перспективите на първата българска публична технологична компания. А към момента цената се формира предимно от бъдещи очаквания. Досегашните резултати - загуба от 279 хил. лв. за деветмесечието и приходи от около 1 млн. лв., не оправдават текущата висока цена, на която се търгуват тези акции. Другата причина за ръста на цената е, че на пазара извън гръцките инвеститори има твърде малко акции и търсенето среща предлагане на сравнително висока цена. (Подробности - на стр. 27)Свободните пари, с които разполагат спекулативно настроените инвеститори, бездействаха вече близо втори месец, откакто основните компании спряха възходящото си движение и поради тази причина с голям ентусиазъм се нахвърлиха да купуват акциите на третото публично дружество от банковия сектор - РОСЕКСИМБАНК. Търговията с книжата й започна от нива, близки до номинала (1.03-1.10 лв.), но доста бързо в хода на наддаването цената им се покачи и достигна до 1.75 лв. за акция. При това равнище първите инвеститори, които закупиха акции между 1.10 и 1.30 лв., започнаха да реализират печалбите си и покачването на цената спря. Тук също се купуват по-скоро очакванията за бърз агресивен растеж на банката, чиято печалба за деветмесечието на 2003-а е 522 хил. лева. Това е провокирано и от силната рекламна кампания на българската финансова група Росексим - ДЗИ в медиите.Индексът СОФИКС доближи нивото от 450 точки - почти изцяло благодарение на Петрол, който поскъпна до 4.08 лева. Това повишение на цените отново се дължеше на значителни покупко-продажби на клиенти на дъщерната ЕВРОБАНК. Другата позиция от индекса, която достигна рекордната цена от 70 лв., бе Благоевград БТ. Катализатор на покупките са нарасналите очаквания за скорошна приватизация на най-голямата фабрика за цигари в България.В оставащите два работни дни за 2003-а ще преобладават сделки от счетоводен характер поради спада на реалната активност в последните седмици. Въпреки всичко индексът СОФИКС ще приключи с нов връх, ако акциите на Петрол продължават да поскъпват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във