Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОНОВИТЕ ТЪРГОВЕ СИ ОСТАВАТ СЛОЖНИ И ТРОМАВИ

В понеделник (15 юли) Центъра за масова приватизация престана да съществува самостоятелно и премина под крилото на Агенцията за приватизация. Промените в правилата за провеждането на централизираните публични търгове от боновото раздържавяване ще са по-скоро козметични. Остава възможността кандидат, който е подал заявка и тя е била одобрена, да не плати и предлаганите акции да си останат държавна собственост, заяви за в. БАНКЕРЪ последният изпълнителен директор на вече несъществуващата структура Иван Добрев. И занапред ще се изисква и депозитът, равен на 5% от стойността на заявката на купувачите. Той ще се заплаща, в случай че кандидатът иска да закупи акции за повече от 5000 лева. Запазването на това правило трябва да ограничи възможността на аукционите да играят по-едри спекуланти. Депозитът е предпазна мярка срещу недобросъвестни инвеститори, които подават оферта, а след това не я изпълняват. Иван Добрев е разчитал, че ще се върнат правилата от Жан-Виденовата масова приватизация, когато щом си заявил покупката на дадени акции и си успял в класирането, ги купуваш автоматично. Сега обаче няма техническа възможност да се прилага този механизъм, обясни Добрев. Тъй като може да се плаща с няколко вида инструменти - с инвестиционни бонове, с компенсаторки и дори с левове, трудно се организира единен източник, от който да се удържат средствата, ако даден участник се отметне от сделката и откаже да придобие спечелените от него книжа, смята изпълнителният директор. По този начин в миналите търгове през периода 1998-2001 г. се получи омагьосаният кръг да не могат да се продадат всички акции от предлаганите предприятия. И при предстоящите аукциони вероятно ще се наддава за по една, две книги от стотина компании и със сигурност и след приключването им ще останат непласирани държавни акции. Очаква се да бъдат проведени още три търга, на които ще се пуснат над 7 млн. акции от над 700 предприятия, предвижда Иван Добрев. Срокът за използването на емитираните и още неизползвани инвестиционни бонове за около 200 млн. лв. със сигурност ще бъде удължен. Според приетия през март Закон за приватизация и следприватизационен контрол, той бе фиксиран на 30 септември тази година. Дотогава обаче не може да се състои и едно наддаване. Най-вероятно новата крайна дата ще бъде не по-рано от 30 март 2003 година. Добрата новина е, че в търговете ще може да се плаща директно с компенсаторки. Досега те трябваше да бъдат преобразувани в инвестиционни бонове и чак тогава да се използват за платежно средство в масовата приватизация. Сега тази операция отпада. Отпада и правилото за среднопретеглената цена, което измъчваше престрашилите се да участват в аукционите. То бе причина, хипнотизирани от сложната методика, у десетки хиляди българи да останат минимални количества бонове, които не могат да се използват рационално. Отсега нататък ще се плаща това, което е заявено. Например, ако някой пожелае 10 акции от предприятието Х на цена от 5 лв. и заявката му бъде класирана, той ще преведе на ЦМП точно 5 лв. (в непарични средства), независимо от останалите оферти. Другият проблем, който измъчва инвеститорите - голямата продължителност на търговете, обаче ще се задълбочи. Времето от обнародване на съобщението за начало на търга в Държавен вестник до приключването му ще е два месеца, каза Иван Добрев. Ще се удължи времето за подаване на заявки, което досега беше две седмици. А аукционите не могат да се застъпват, както досега, тъй като ще се пускат акции от едни и същи предприятия. И на всеки следващ търг държавата ще предлага само книжата, които не са изкупени на предишния. Или ако първото от трите наддавания започне през септември, то ще приключи най-рано в средата на ноември тази година. Съответно втори аукцион може да се проведе от декември до февруари. Това показва, че и предлаганият нов срок - 30 март 2003 г., не изглежда много реалистичен за приключването на три търга и като нищо ще бъде просрочен с месец-два. В момента на практика не съществува друга възможност за използването на инвестиционните бонове. С тях се плаща и в касовата приватизация, когато това е допустимо. Издължаването с бонове бе практика, когато купувачи на държавни дялове бяха РМД-та или се купуваха преференциални работнически акции. Сега това не се прави и вероятно малка част от инвестиционните бонове могат да се оползотворят при плащания за сключени преди години РМД-сделки, които още не са изчистени. От началото на годината обаче такива преводи не са правени. Сложни изглеждат и нещата с регистрите на компенсаторните записи, които трябва да бъдат прехвърлени към АП, а през следващите няколко седмици - към Централния депозитар. Големият проблем е в софийската областна управа, където около 30% от общо 19 хил. партиди са сгрешени или непълни. В някои случаи е написано само името на собственика, или е заведена само сума, но не и кой я притежава. Подобни проблеми има и в други областни центрове, но там неоформени са по няколко партиди, а не 6-7 хил., както в София. Иван Добрев обаче смята, че столичните банки няма да забавят търговията с компенсаторки на борсата. По-скоро собствениците, за чиито записи не е абсолютно доказано, че са истински, няма да могат да участват на първите търгове на държавни акции срещу компенсаторки. Просто защото книжата им няма да бъдат заверени в Централния депозитар. Такъв проблем ще имат и хората, които продължават да водят съдебни дела, за да им бъдат издадени компенсаторки. Ако делата се проточат още година, за тях може да не останат акции за купуване. Някои наблюдатели на процеса дори бяха на мнение, че впоследствие собствениците на закъснели записи ще имат право да съдят държавата за това че не им е предоставила възможност за равноправно участие с останалите притежатели на компенсаторки, когато се е разпределяла държавната баница. За този вид реститути тя и бездруго е постничка. Номиналът на записите е към 860 млн. лв., но една трета от тях са нередовни и с тях поне засега няма да може да се плаща в приватизацията. По-сериозен е проблемът със земеделските бонове, за чието количество няма точна информация. С тяхното събиране възниква допълнителен проблем заради преструктурирането на ЦМП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във