Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОНОВЕТЕ ИЗПИТАХА НЕРВИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Търговията с непарични платежни средства започна след празниците при повишена активност. В първия ден от седмицата бе първият търг за дялове от ООД, които се продаваха срещу инвестиционни бонове, а във вторник започна и следващият централизиран публичен търг. Търсенето на най-евтините платежни средства - инвестиционните бонове, се засили и цената им се покачи до 19.50 процента. Количеството на употребените инвестиционни бонове и на двата аукциона обаче бе далеч под очакванията. Обикновено на търговете от масовата приватизация се закупуват около половината от предложените книжа. В случая предлагането бе за 54 млн. лв. по минимални цени и се очакваше да се изкупят книжа поне за 25 милиона. Но поради изключително лошото качество на предлаганите акции, които всъщност са остатъци от предишни продажби, реално необходимото количество инвестиционни бонове бе едва около 9 милиона. По-инициативни инвеститори бяха събрали около 13-15 милиона бона преди старта на приватизацията и поради това наличното предлагане напълно удволетвори търсенето. А страховете, че притежаваните наличности пак няма да намерят приложение за безкрайно дълъг период от време, направо подлудиха притежателите на инвестиционни бонове, които не успяха да ги реализират. Започнаха разпродажби и пазарът премина към режим на свободно падане. В четвъртък цената на инвестиционните бонове достигна 14%, а интересът за покупки на акции вече затихва и вероятно в следващите дни цените им ще паднат още малко. Този процес е донякъде ограничен от минималната цена, на която неофициалните агенти, шетащи из страната, могат да изкупят боновете. Дори и да се преодолее нивото от 12%, то ще бъде без съществен обем, а колкото повече спада цената, спекулативният интерес за покупки ще расте. Котировките на инвестиционните бонове ще се колебаят изключително рязко в зависимост от появата на възможности за употребата им и ще носят големи спекулативни печалби на играчите, правилно анализирали ситуацията, или значителни загуби за инвеститорите със слаби нерви...Другите непарични платежни средства - компенсаторките, през седмицата останаха встрани от вниманието на инвеститорите поради отсъствието на възможност за реализацията им. Затова цената им падна и сделките се сключваха дори под 21 процента. Предстоящите търгове за дружества от пуловете Българска захар и Металик само временно ще задържат цените. Общата маса на компенсаторните инструменти вече е 972 млн. лв. (по номинал) и с няколкото милиона, които ще се употребят за тези два пула, пазарната ситуация няма да се промени съществено. А тя се влошава допълнително от тенденцията за нарастване на размера на единия вид компенсаторки - поименните бонове, които вече са 505 млн. лева. Това прави реална възможността цената на компенсаторните инструменти да падне под 20% до края на януари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във