Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БОНОВЕТЕ ДОЧАКАХА СВОИТЕ ДРУЖЕСТВА

След тримесечно отлагане Министерският съвет най-накрая одобри списъка на търговските дружества, при чиято приватизация се допуска плащане с непарични платежни средства. Той се състои от 197 предприятия, но внушителният им брой се дължи по-скоро на множеството дребни пакети. Дружествата, които са пригодни за борсова търговия, са малко. Между тях са Шератон София, М + С Хидравлик, Балканфарма Разград. Останалите пакети са от дружества, които се търгуват изключително рядко. Този списък очевидно не е правен, за да се предложат добри възможности за инвестиции, а за да се похарчат пакети, които мажоритарните собственици надали ще потърсят. Това обяснява защо в него са попаднали и дружества в тежко финансово състояние или пък в процес на ликвидация.Включени са и доста мажоритарни дялове от ООД, които ще се продават неделимо, и това е добра новина за притежателите на инвестиционни бонове, които могат да участват в тези търгове. Ако поне някои от тези дружества се окажат атрактивни, може да се стигне до оспорвано наддаване и впоследствие - до значително търсене на инвестиционни бонове. Те са най-евтиното платежно средство, но имат доста по-тясно приложение. Като цяло предстоящите търгове ще спомогнат за намаляване на инвестиционните бонове поради големия брой непублични компании в списъка. Те обаче няма да доведат до оползотворяване на огромния обем компенсаторни бонове и записи и затова не може да се очаква значително покачване на цените на непаричните платежни средства. Така поне ще се поддържат текущите нива, докато не се достигне до някакво решение за пакетите акции от големите дружества. В тази област също се забеляза известен напредък, след като Агенцията за приватизация обяви конкурс за избор на инвестиционен посредник за продажбата на 268 621 броя акции, представляващи 30% от капитала на Параходство Българско речно плаване ЕАД, Русе. Акциите на дружеството ще се продават на Приватизационен сегмент за плащане с компенсаторни инструменти. Ако изборът на посредник и сключването на договор с него приключат в рамките на тази година, в средата на януари акциите на параходството ще се търгуват на фондовата борса.Друго събитие, което също се чакаше отдавна, бе официалното одобрение на посредника за пул Българска захар. Така отпада и последната пречка акциите от този пул да излязат на борсата. Натрупването на тези позитивни новини би трябвало да доведе до леко повишение на цените на компенсаторните бонове и записи. През тази седмица сделките се сключваха между 21.40 и 22%, като имаше тенденция за повишение, и тя вероятно ще се запази до изчерпването на акциите от пул Българска захар. Повечето дружества, включени в него, не са публични и ще могат да се плащат с инвестиционни бонове. Затова те също трайно ще поскъпват, като минималните нива под 14%, до които стигнаха сделките през изтеклата седмица, може да останат лош спомен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във