Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Болница ще лекува ликвидността на БФБ

Пазарджишката болница "Хигия" ще дебютира на "БФБ-София" през тази година.

Макар ликвидността на "БФБ-София" да не изглежда  много привлекателна, тя  все още дава възможност на компаниите да акумулират парични средства, с които да подкрепят свои вложения в разрастване и разширяване на дейността си. Един от начините да постигнат това е издаването на нови акции, облигации или варанти - в опит да изпитат щедростта на пазарните играчи. В края на годината - между октомври и декември, дузина български компании увеличиха капитала си или се канят да го направят през първите месеци на 2019-а, и  всяка от тях има своите  основания да търси финансиране по този начин. С тези допълнителни средства се покри развитието на даден проект или на нуждата от пари за преодоляване на финансови затруднения, в това число и изплащане на данъци, заеми, лихви по облигационни емисии и други събития от този род.

През четвъртото тримесечие инвеститорите подкрепиха бизнес плановете на дванадесет български публични компании. Те успяха да привлекат 75.07 млн. лв. чрез различен вид увеличение на капитала - със собствени средства, с издаване на права или чрез конвертиране на облигации, показва проучване на в. "БАНКЕРЪ". Най-голям дял от тези пари взе бившият приватизационен фонд "Северкооп - Гъмза холдинг" АД. Припомняме, че в началото на октомври КФН вписа в регистъра емисия от акции в размер на 2 673 899 обикновени акции с номинална стойност 2 лв. всяка. Емисията е в резултат на увеличението на капитала на дружеството от 5 347 798  на 10 695 596 лева. През декември КФН одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от "Северкооп-Гъмза холдинг", в размер на 20 000 000 лева.

Окуражени от успеха на своите "колеги",  още четири публични компании ще се опитат да акумулират над 63.75 млн. лева. Те вече имат одобрени от регулатора проспекти за първично публично предлагане на нови акции. Процедурите по увеличение на капитала ще се развият през първите месеци на 2019-а. Добрата новина за инвеститорите е, че едно  ново дружество ще разнообрази търговията на фондовата борса. С акции на пазарджишката болница "Хигия" ще се лекува ниската ликвидност на "БФБ-София". В края на декември КФН одобри документите на Многопрофилна болница за активно лечение "Хигия" АД. Емисията й е в размер до 1 300 000  обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лв. всяка. Тя ще бъде  издадена в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 2 000 000  до 3 300 000 лева.
В момента на БФБ не присъства  друга болница, която да търгува там своите акции. От сектора "Здравеопазване" на регулирания  пазар са регистрирани  книжата на производителя на лекарства "Софарма" АД, която се контролира от Огнян Донев. Медицинският комплекс "Хигия" е основан през 1991 г. от доц. д-р Стайко Спиридонов като първото лечебно заведение за болнична помощ с частна собственост в България. 

Шуменската "Лавена" АД също  всяка година допълва нуждата си от капиталови и оборотни средства чрез издаване на нови акции. Сега козметичната компания очаква във фирмената й каса да влязат 5 599 667 лв. след продажбата на до 1 599 905 обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.50 лв. всяка. Решението за увеличение на капитала от 8 319 506  на 9 919 411  лв. бе взето от съвета на директорите на "Лавена". Процедурата ще е успешна, ако бъдат записани поне 1 000 000 нови акции. За своите разработки фирмата използва собствени насаждения от лавандула и дестилерия, което пък я прави световноизвестен производител на натурално етерично лавандулово масло. Стремежът към развитие води компанията до следващо, по-високо ниво - производство на хранителни добавки и медицински изделия.

Друг един от бившите приватизационни фондове - "Холдинг Варна" АД, също обяви намерение за увеличение на капитала. Решение за това взе управителният съвет на дружеството. Това ще се случи с издаване до 1 250 000 обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 36 лв. за всяка една. Така капиталът на холдинга ще бъде увеличен от 5 235 900  на 6 485 900 лева. Очакванията са след приключване на процедурата фирмата да акумулира 45 млн. лева. Увеличението на капитала на "Холдинг Варна" ще се смята  за успешно, ако бъдат записани и платени най-малко 500 хил. нови акции.

От "Български фонд за дялово инвестиране" АД съобщиха, че публичното предлагане на акциите, съгласно решение на извънредното общо събрание, приключи успешно на 21 декември. Общо са записани и заплатени 5 446 000 броя с номинална и емисионна стойност на една акция от 1 лев. Тринадесет инвеститори са участвали в процедурата, в резултат на която са акумулирани 5 446 000 лева. Така капиталът на фонда е нараснал от 3 325 006  на 8 771 006 лева. Предстои той да бъде вписан в Регистъра на публичните дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във