Банкеръ Weekly

Пари и пазари

БЮДЖЕТНИ ВЪЛНЕНИЯ В ЕВРОПА

Управителят на Европейската централна банка Жан-Клод Трише очерта на 23 май мрачна прогноза за икономическия растеж на еврозоната. По негова оценка няма ясни признаци за засилване на ръста, защото ниското доверие на индивидуалните потребители, високите цени на суровия петрол и световните икономически дисбаланси са предпоставка за по-нататъшно охлаждане на стопанството. Трише предупреди и за нарушенията на фискалната дисциплина от страна на Италия. От направената от европейската статистическа служба Евростат ревизия на данните за бюджетния дефицит на страната през 2003 и 2004 г. става ясно, че Рим е надхвърлил и през двете години тавана на недостига от 3% от БВП, заложен в Пакта за стабилност и растеж на Европейския съюз. Очаква се докладът на Европейската комисия за италианския дефицит да бъде представен на финансовите министри от общността в началото на юли. Комисията прогнозира, че Италия ще наруши бюджетната дисциплина и през тази година, и предвид постоянството й, трябва да бъдат взети наказателни мерки. Още по-обезпокоително е положението с Португалия, чийто бюджетен недостиг се очаква да достигне 6.83% от БВП през 2005-а. Това е най-сериозното нарушение на правилата, наложени от Пакта за стабилност и растеж от въвеждането на еврото през 1999-а. Тук проблемът е, че макар и по-малка, страната е най-ревностният нарушител на бюджетната дисциплина. Финансовите министри от ЕС се съгласиха по принцип през март да облекчат изискванията, заложени в пакта - най-вече за да удовлетворят призивите на Германия, която флиртува от години с този 3-процентен таван, както и на Франция. Португалската цифра обаче, съобщена в официална прогноза на Министерството на финансите, надхвърля всякакви граници. За да си спести унищожителните критики и предупреждения, премиерът на Португалия Жозе Сократес обяви на 25 май увеличение на данъците и други мерки за снижение на дефицита за 2005 година. Те обхващат повишение на ДДС, включително и на най-високата ставка от 19 на 21%, увеличение на данъците върху тютюна и горивото и налагане на еднократен данък от 42% върху годишни доходи, надхвърлящи 60 хил. евро. Тези мероприятия се очаква да понижат бюджетния недостиг от 6.83 на 6% от БВП на страната. Досега таванът на бюджетния дефицит от 3% от БВП са нарушавали Гърция, Франция, Португалия и Германия. Европейската комисия предупреди, че шест от новите страни членки на ЕС, които все още не използват еврото като разплащателна единица, също имат опасно високи дефицити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във